×
Вхід:
smirnov
Сергiй Анатолiйович Смирнов

перший заступник директора ФТІ, доцент кафедри інформаційної безпеки

Питання до заліку з ММТМ

 1. Фізика та інформатика, системи і моделі. Фізична та інформаційна моделі об’єкта. Простір та час, рух. Події, алгебри подій. Автоматизація та інформатизація як процеси: зв’язок, схожість та відмінності.
 2. Визначна роль часу та простору у моделюванні. Універсальна структура і подвійна природа сигналів. Фізична модель процесу як основа для побудови інформаційної моделі та засобів роботи з нею.

 3. Класифікація (одномірних) сигналів. Основні тестові сигнали. Особливе значення гармонічних сигналів. Гармонічний аналіз періодичних сигналів. Природа та засоби спектрального аналізу. Перетворення Фур’є та його властивості.

 4. Спектральна щільність, амплітудний та фазовий спектри сигналу, визначення, властивості. Приклади: спектр прямокутного імпульсу, гаусова імпульсу.

 5. Поняття бази сигналу та відношення невизначеностей як універсальна характеристика сигналів. Шумоподібні сигнали та їх в використання у зв’язку.

 6. Кореляційний аналіз. Кореляційна та взаємна кореляційні функції, їх властивості та зв’язок із спектрами.

 7. Вузько-смугові сигнали та їх обвідні. Перетворення Гільберту, його спектр та обернення, обвідні. Необхідність та сутність модуляції гармонічного сигналу.

 8. Види амплітудної модуляції (АМ), глибина модуляції, спектральні властивості, енергетика та ККД. Демодуляція АМ-сигналу. Схема синхронного детектування, вплив розладу.

 9. Односмугова та полярна амплітудні модуляції, прийом стерео-сигналу.

 10. Кутова модуляція (КМ), її види: фазова та частотна модуляції, їх взаємозв’язок,властивості кутової модуляції. Гармонічна кутова модуляція, індекс, миттєва частота, девіація.
 11. Спектр сигналу з гармонічною КМ, функції Бесселю. Вузько-смугова гармонічна КМ, її спектр, зв’язок з АМ.
 12. Демодуляція КМ-сигналів, квадратурна обробка.
 13. Квадратурна модуляція (КВМ). Спектр КВМ-сигналу та його демодуляція. Модуляція підсилення та затримки. Негармонічні несущі та їх модуляції.

 14. Фундаментальні дихотомії та бінарні класифікації. Модель інформаційного метаболізму людини на такій основі, 4-параметричної модель та приклади її використання.
 15. Тип інформаційного метаболізму (ТІМ), дихотомічні ознаки ТІМу – первинні та вторинні. Ознаки Рейніна.
 16. Відносини між ТІМами. Спільне покриття інформаційного простору. Пари та квадри.
Грудень 21, 2015