×
Вхід:
IMG_8163_1
Павло Олександрович Наказной

Старший викладач кафедри Інформаційної безпеки

XIV Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 26-28 травня 2016 р.

ШАПКА _Konf_2016_Зразок_1

З 26 по 27-е травня в НТУУ “КПІ” відбудеться XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Запрошуємо усіх бажаючих відвідати пленарне та секційні засідання конференції.

Відкриття та пленарні доповіді відбудуться 26 травня о 10 год. 15 хв. у Великій фізичній аудиторії. Програма пленарної частини:

Урочисте відкриття та вітання від адміністрації НТУУ “КПІ”
Б. С. Новосядлий, д.ф.-м.н., ст.н.сп., директор Астрономічної обсерваторії ЛНУ ім. І.Франка (Львів)
«Гравітаційні хвилі у Всесвіті: передбачення та детектування»
С. І. Максименко, д.ф.-м.н., ст.н.сп., провідний науковий співробітник відділу алгебри та топології Інституту математики НАНУ
«Ентропія Колмогорова-Синая та її застосування в теорії динамічних систем»
С. А. Смирнов, к.ф.-м.н., с.н.с., перший заступник директора, доцент кафедри iнформацiйної безпеки Фiзико-технiчного iнституту НТУУ «КПI»
«Актуальнi задачi кiбернетичної безпеки»
Програма конференції

МАТЕРIАЛИ КОНФЕРЕНЦIЇ
Том 1 (секції: “Актуальнi питання сучасної фiзики”, “Фiзика енергетичних систем”, “Фiзико-технiчнi аспекти кiбербезпеки”)

Том 2 (секції: “Математичне та комп’ютерне моделювання, математичнi методи кiбернетичної безпеки”, “Теоретичнi та прикладнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї”, “Системи та технологiї кiбернетичної безпеки”, “Моделi та технологiї обробки даних спостереження Землi”)

_______________________________________________________________________

Запрошуємо студентів, аспірантів та молодих науковців ФТІ, а також інших факультетів та інститутів НТУУ “КПІ”, вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України, які працюють у різноманітних галузях фізики, математики та кібернетичної безпеки взяти участь в роботі XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених! Конференція організована ФТІ та пройде з 26 по 28 травня 2016 р.

Сайт конференціїhttp://conf.pti.kpi.ua

Тематика наукових секцій:

 1. Актуальні питання сучасної фізики
 2. Фізика енергетичних систем
 3. Математичне та комп’ютерне моделювання
 4. Математичні методи кібернетичної безпеки
 5. Теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації
 6. Системи та технології кібернетичної безпеки
 7. Фізико-технічні аспекти кібербезпеки
 8. Моделі та технології обробки даних спостереження Землі.

Форма виступу: усна секційна доповідь з мультимедійною презентацією тривалістю до 10 хвилин та 5-хвилинним обговоренням.

Публікація матеріалів: до початку роботи конференції буде видана збірка матеріалів конференції, які надсилаються при реєстрації за наведеними вимогами у форматі TeX в обсязі не більше 4-х сторінок. Публікація в даному збірнику зараховується при вступі до магістратури.

Заходи конференції: пленарні лекції запрошених лекторів про нові досягнення та проблеми науки, культурна та екскурсійна програми, виїзне святкове засідання на березі Дніпра тощо.

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

Оргвнесок: без отримання друкованого примірника матеріалів 110 грн, з отриманням:
• для студентів 200 грн
• для аспірантів 210 грн
• для інших 230 грн
сплачується банківським переказом після розгляду доповіді програмним комітетом та отримання запрошення від оргкомітету конференції.

Важливі дати:

 • до 26.04: реєстрація та подання матеріалів
 • до 04.05 сплата оргвнеску
 • 26-27.05: робота конференції
 • 28.05: виїзне святкове засідання

Детальна інформація розміщена на сайті конференції: http://conf.pti.kpi.ua

MyKPI5

Березень 12, 2016