×
Вхід:
IMG_8163_1
Павло Олександрович Наказной

Старший викладач кафедри Інформаційної безпеки

Відбулась XIV Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

IMG_7732_126 та 28 травня на базі Фізико-технічного інституту відбулась XIV Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Під час роботи конференції про результати своєї наукової роботи доповіли студенти, аспіранти та молоді вчені інститутів та факультетів НТУУ “КПІ”, а також представники КНУ iменi Тараса Шевченка, ХНУ iменi В. Н. Каразiна,  Національного гірничого університету, а також 6 інститутів НАН України.

_DSC0218_1

На відкритті конференції, під час пленарної секції, запрошеними лекторами були прочитані оглядові доповіді із сучасних проблем науки та інформаційних технологій. Доповідь про минулорічне довгоочікуване відкриття гравітаційних хвиль та значення для сучасної фізики цього спостереження доповів директор Астрономічної обсерваторії ЛНУ ім. І.Франка (Львів), д.ф.-м.н., Б. С. Новосядлий.

_DSC0274_1

Про відкриття та суть ентропії Колмогорова-Синая та її застосування в сучасній теорії динамічних систем розповів провідний науковий співробітник відділу алгебри та топології Інституту математики НАНУ, д.ф.-м.н., С. І. Максименко. Про актуальнi задачi кiбернетичної безпеки, нового напрямку інформаційних технологій, що зараз активно розвивається та його значення для безпеки в державі, зробив доповідь перший заступник директора, доцент кафедри iнформацiйної безпеки Фiзико-технiчного iнституту НТУУ «КПI», к.ф.-м.н., С. А. Смирнов.

IMG_7732_1

Відео відкриття та пленарної частини тут.

Пленарні презентації:

  1. Б. С. Новосядлий, д.ф.-м.н., ст.н.сп., директор Астрономічної обсерваторії ЛНУ ім. І.Франка (Львів) «Гравітаційні хвилі у Всесвіті: передбачення та детектування».
    Файл презентації. Відео 1. Відео 2. Відео 3
  2. С. І. Максименко, д.ф.-м.н., ст.н.сп., провідний науковий співробітник відділу алгебри та топології Інституту математики НАНУ «Ентропія Колмогорова-Синая та її застосування в теорії динамічних систем». Файл презентації.

Під час роботи наукових секцій їх учасники зробили 113 доповідей. За їх результатами програмні комітети секцій відзначили найкращі доповіді. Список авторів кращих доповідей тут.

Перед початком роботи конференції були видані матеріали конференції у двох томах:

Том 1 (секції: “Актуальнi питання сучасної фiзики”, “Фiзика енергетичних систем”, “Фiзико-технiчнi аспекти кiбербезпеки”)

Том 2 (секції: “Математичне та комп’ютерне моделювання, математичнi методи кiбернетичної безпеки”, “Теоретичнi та прикладнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї”, “Системи та технологiї кiбернетичної безпеки”, “Моделi та технологiї обробки даних спостереження Землi”).

Дякуємо учасникам конференції, а також усім хто допомагав її провести. Бажаємо вам яскравих звершень у вашій науковій кар’єрі та нових зустрічей на конференціях та не тільки!

Секретар конференції, вчений секретар ФТІ П.О.Наказной

Травень 30, 2016