×
Вхід:
smirnov
Сергiй Анатолiйович Смирнов

перший заступник директора ФТІ, доцент кафедри інформаційної безпеки

Питання до icпиту з Рефлексивного аналізу 5 курс

 1. Базові поняття рефлексивного моделювання, мотиви та приклади.

 2. Математичне моделювання рефлексії. Модель рефлексивного суб’єкту І рангу.

 3. Математичне моделювання рефлексії. Модель рефлексивного суб’єкту ІІ рангу.

 4. Інтенціональний вибір. Метавибір. Приклад з терористом.

 5. Модель біполярного вибору с довільнім рангом рефлексії.

 6. Стохастизація моделей, опис у неперервних змінних.

 7. Тестування неперервної моделі. Сенс змінних, приклади.

 8. Неперервна биполярна модель с довільнім рангом рефлексії.

 9. Багатополярний вибір, багатозначні норми, формула Таран.

 10. Стохастизація формули Таран.

 11. Узагальнена формула Таран с довільним рангом рефлексії.

 12. Моральна свідомість, системи ціностей, етичні системи.

 13. Моральний вибір, булева модель, аксіоматика взаємодії моральних станів.

 14. Автомати з семантикою, етичний статус індивидів та ситуацій.

 15. Рефлексивні формули індивидів.

 16. Типологія нормативних індивидів.

 17. Модель індивіда з триранговою рефлексією, сенс 4 змінних, інтенціональний вибір.

 18. Квадрат аспектів буття людини. Рефлексивна інтерпретація психософії Афанасьева, 4-мірні формули індивідів.

 19. Моделювання почуттів та сумнівів одноаспектної моделі.

 20. Порівняння етичних систем: вина, засудження, сумніви.

 21. Принцип максимізації свого етичного статусу при прийнятті рішень.

 22. Рефлексивний агент у групі. Загальна схема рефлексивної декомпозиції.

 23. Спрощена схема Лефевра. Обчислення інтенцій агента в умовах впливу групи, приклади з 3 сторонами.

 24. Обчислення інтенцій агента в умовах впливу групи з врахуванням різної поінформованості, приклади з більш ніж 3 сторонами.

Література

1. Лефевр В.А. Алгебра логики. – М.: Когито-центр. -2003. -426 с.

2. Таран Т.А., Шемаев В.Н. Математическое моделирование рефлексивного управления // Системні дослідження та інформаційні технології, 2005, № 3, с. 114-131.

Червень 17, 2018