×
Вхід:

Я поступив на спеціалізацію “Математичні методи кібербезпеки” спеціальності Кібербезпека. Які особливості навчального плану цієї спеціалізації?

ММКБВітаю, це чудова спеціалізація з великими перспективами. Величезні обсяги інформації в мережах неможливо проаналізувати вручну, зробити висновки, вжити заходів для захисту, …. Спеціаліст, який цим займається, аналітик, повинен бути озброєний потужним математичним апаратом, досконало володіти комп’ютерними технологіями, методами кіберзахисту. На це націлені навчальні плани бакалавра, магістра цієї спеціалізації. Вони опубліковані на сторінці http://ipt.kpi.ua/vstup-na-1-kurs. Вищу математику на рівні університетських програм, дискретну математику, прикладну математику (системний аналіз, методи прийняття рішень, …) студенти вивчають в одних потоках з прикладними математиками, ІТ дисципліни – в потоці зі спеціалізаціями КБ і прикладними математиками, базові дисципліни з кібербезпеки – в потоці зі спеціалізаціями КБ. Є ще фахові дисципліни, необхідні фахівцям з математичних методів КБ – безпека складних систем, аналіз даних, теорія ризиків, системний інжиніринг. Вчитися буде нелегко, але воно того варте – Ви станете сучасним високопрофесійним і затребуваним фахівцем і ми будемо Вами пишатися так само, як пишаємося багатьма нашими випускниками.