×
Вхід:
photo
Тетяна Василівна Литвинова

перший заступник директора ФТІ НТУУ "КПІ ім. Сікорського", доцент кафедри інформаційної безпеки

ХІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПОЧАЛАСЬ!

Конф2Почала роботу ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  “Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та iнформатики” (13 − 14 травня 2021 р., м. Київ, Україна).  Організатор конференції – Фізико-технічний інститут.

Конференцiя вiдбувається щорiчно на базi Фiзико-технiчного iнституту Нацiонального технiчного унiверситету України «Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського».

Основна мета конференцiї — обмiн досвiдом та досягненнями мiж молодими науковцями,
що працюють у рiзноманiтних галузях математики, фiзики та iнформатики.

Напpямки pоботи:

  • Актуальні питання сучасної фізики
  • Фізика енергетичних систем
  • Математичне та комп’ютерне моделювання
  • Математичні методи кібернетичної безпеки
  • Теоретичні  та  прикладні  проблеми  криптографічного захисту інформації
  • Системи та технології кібернетичної безпеки
  • Фізико-технічні аспекти кібербезпеки

Постер конференції

Програма конференції

Графік он-лайн засідань конференції

Надруковано збірник матеріалів конференції, публікація у якому враховується при вступі до магістратури. Електронні версії матеріалів після завершення конференції будуть доступні у системі DSpace Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», що індексуються електронними базами цитування.

Більше інформації 

 

Травень 13, 2021