×
Вхід:
доцент кафедри Інформаційної безпеки
Микола Владленович Грайворонський к.ф.-м.н., доцент, CEH, CEI
Народився у 1961 році у м.Києві. Батько - військовий інженер-будівельник, мати - медсестра. У 1978 році закінчив середню школу №198 (значно пізніше ця школа стала ліцеєм "Еко") і поступив до Московського фізико-технічного інституту (факультет проблем фізики і енергетики, Київське відділення). Закінчив МФТІ у 1984 році. Далі працював в Інституті проблем матеріалознавства Академії наук України (пізніше Академія наук стала Національною академією наук, а інституту було присвоєно їм'я його засновника - видатного вченого І.М.Францевича). З 1984 по 1987 роки навчався в аспірантурі, далі працював на посаді молодшого наукового співробітника, У 1992 році захистив кандидатську дисертацію.З квітня 1995 року працював за сумісництвом на Фізико-технічному факультеті НТУУ "КПІ", з лютого 1996 остаточно перейшов працювати в НТУУ "КПІ" на посаду доцента. З 1999 року - доцент кафедри інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту. З 1996 року по 2003 роки працював заступником декана ФТФ (після створення ФТІ у 1999 році - заступником директора ФТІ) з навчально-виховної роботи. З 2010 року - виконувач обов'язків завідувача наукової лабораторії безпеки інформаційно-комунікаційних систем ФТІ НТУУ "КПІ". З 2015 року - викогувач обов'язків завідувача кафедри інформаційної безпеки. На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
  • Операційні системиКомп'ютерні мережіБезпека операційних систем і комп'ютерних мереж
Наукові інтереси:
  • В період з 1982 по 1997 роки - електронно-мікроскопічні дослідження структури металів, сплавів (зокрема, тугоплавких металів) і керамічних матеріалів, еволюція мікроструктури матеріалів в процесі пластичної деформації і термічної обробки, а також розроблення і застосування методів автоматизації електронно-мікроскопічних досліджень і аналітичної обробки результатів.В період з 1998 року по теперішій час - сучасні інформаційні технології, безпека інформаційних технологій, захист інформації в комп'ютерних системах, кібернетична безпека.