×
Вхід:

Освітні програми

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ, Phd

105 Прикладна фізика та наноматеріали  (д), спеціалізація:

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

Вибіркові блоки дисциплін:

113 Прикладна математика (д),  спеціалізації:

1. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ ТА БЕЗПЕКИ ДАНИХ

Вибіркові блоки дисциплін:

  • Математичні методи комп’ютерного моделювання
  • Аналітичні методи безпеки інформації (для магістрів)
  • Математичні методи розпізнавання образів і комп’ютерного зору

2. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

125 Кібербезпека (д,з),  спеціалізації:

 

1. СИСТЕМИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ КІБЕРБЕЗПЕКИ

2. СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ