×
Вхід:
доцент кафедри інформаційної безпеки
Ірина Валеріївна Стьопочкіна к.т.н.
Альма-матер

НТУУ "КПІ"

На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
  • Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід; Методи обчислень
Наукові інтереси:
  • Кібербезпека, прикладна математика