×
Вхід:
доцент кафедри інформаційної безпеки
Олег Васильович Кравцов к.ф-м.н.
Альма-матер

НТУУ "КПІ"

На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
  • Загальна фізика