×
Вхід:
доцент кафедри фізики енергетичних систем
Сергій Миколайович Пономаренко к.ф.-м.н.
На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
  • Фізика горіння