×
Вхід:
доцент кафедри інформаційної безпеки
Іван Миколайович Терещенко к.ф-м.н.
Альма-матер

ННК "ІІПСА" НТУУ "КПІ"

На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
  • Загальна теорія ігор