×
Вхід:
Доцент кафедри інформаційної безпеки
Андрій Олександрович Тимошенко к.т.н.
На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
  • Методи аналізу та проектування систем безпеки інформації
  • Захист інформації в спеціалізованих інформаційно-телекомунікаційних системах