×
Вхід:
ст. викладач кафедри інформаційної безпеки
Володимир Миколайович Ткач к.ек.н.
На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
  • Технології програмування 1. Структурний підхід Технології програмування 2. Об'єктно-орієнтований підхід