×
Вхід:
кафедри фізико технічних засобів захисту інформації
Володимир Михайлович Степаненко ст.викл.
Альма-матер

НТУУ "КПІ"

На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
  • Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації 3. Аналогові електронні пристрої
  • Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації 4. Цифрові електронні пристрої
  • Системотехніка технічного захисту інформації
  • Основи раділелектроніки
  • Електроніка
  • Проектування засобів технічного захисту інформації