×
Вхід:

105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ (д)

Прикладная физика3

Освітня програма (спеціалізація)

 Прикладна фізика

 

 

 

 

 

 

Вибіркові блоки дисциплін:


 

Високі фізичні технології

vftРозвиток високих фізичних технологій є актуальним для всіх провідних держав світу з огляду на високі дивіденди і фінансову віддачу капіталовкладень, що характерні для всіх високотехнологічних галузей промисловості (так званого Hi-Tech бізнесу). В свою чергу, успішний розвиток ринку високих технологій залежить від професійного рівня фахівців, які на ньому працюють. Підготовка таких фахівців, спроможних конкурувати на міжнародному ринку праці є актуальною задачею.

Навчальні плани

Детальніше

 Фізика живих систем

 

 

dna

Вже зараз за темпами розвитку біотехнології істотно випереджають інформаційні технології. Розміри капіталовкладень в цей бізнес зростають в геометричній прогресії. Тому, попит на фахівців-біофізиків постійно зростає в усьому світі. Фахівці за цією спеціалізацією будуть працювати над проблемами, що виникають на стику фізики і біології, живої та неживої матерії.

Навчальні плани

Детальніше

Фізика  новітніх джерел енергії

 

Буфер обмена-1

Проблема нових  джерел енергії сьогодні гостро стоїть перед людством. Вчені всього світу продовжують розробляти нові джерела енергії, що можуть замінити викопне паливо, якого на нашій планеті залишилось всього на кілька поколінь. Крім того збереження навколишнього середовища для наших нащадків є першочерговим завданням. Вже зараз робляться активні спроби використовувати відновлювану енергію без нанесення шкоди навколишньому середовищу.

Навчальні плани

Детальніше