×
Вхід:
PTІ

кафедри

Перелік освітніх компонент, за якими буде здійснюватись практична підготовка в змішаному режимі

Згідно наказу від 09.08.2023 р. №НОН/247/2023
“Про особливості організації освітнього процесу в осінньому семестрі 2023/2024 н.р. у змішаному режимі” надаємо перелік освітніх компонент, за якими НН ФТІ планує здійснювати практичну підготовку (окремі види занять) в змішаному режимі

Змішане навчання не передбачає очне навчання для тих, хто не може приїхати в Київ за поважних причин. В них буде можливість навчатись дистанційно!

 
Код спеціальності, тип ОП, освітній ступінь Назва освітньої програми  Назва освітнього компоненту Шифр групи Планова кількість здобувачів Підрозділ, що відповідає за викладання освітнього компоненту Вид очних занять Кількість НПП, що забезпечують очні заняття Місце проведення заняття
105 ОПП бакалавра Прикладна фізика  Механіка ФФ-31 35 Кафедра прикладної фізики лабора-торні 2 лабораторія механіки та оптики 308-4-1
105 ОПП бакалавра Прикладна фізика  Введення в спеціальність ФФ-31 35 Кафедра прикладної фізики практичні 2 аудиторія 215-11
105 ОПП бакалавра Прикладна фізика  Електрика та магнетизм ФФ-21 27 Кафедра прикладної фізики лабора-торні 2

лабораторія електрики та магнетизму 

308-5-1

105 ОПП бакалавра Прикладна фізика  Атомна фізика ФФ-11 19 Кафедра прикладної фізики лабора-торні 2

лабораторія 

305-1-1

105 ОПП бакалавра Прикладна фізика  Лабораторно-дослідницький практикум ФФ-01, ФФ-03 20 Кафедра прикладної фізики лабора-торні 1 аудиторія 114-19
113 ОПП бакалавра Математичні методи моделювання, розпізнавання та комп’ютерного зору Гурток з прикладної математики ФІ-01, ФІ-02, та всі бажаючі 10 Кафедра математичного моделювання та аналізу даних гурток 1 аудиторія 204-11
113 ОПП бакалавра

Математичні методи криптографічного

захисту інформації

Вступ до спеціальності,

факультатив

ФІ-31, ФІ-33 33 Кафедра математичних методів захисту інформації факуль-татив 1 аудиторія 215-11

125 ОПП

СТЗІ

бакалавра

Системи технічного захисту інформації Фізичний практикум ФЕ-21 Кафедра Інформаційної безпеки Лабора-торні  1

аудиторія 308-5-1

305-1-1

125 ОПП

СТЗІ

бакалавра

Системи технічного захисту інформації Технічні засоби охорони об’єктів ФЕ-01 Кафедра Інформаційної безпеки Практичні 1 аудиторія 308-5-1

125 ОПП

СТЗІ

бакалаврат

Системи технічного захисту інформації Проектування СТЗІ ФЕ-01 Кафедра Інформаційної безпеки Практичні 1 аудиторія 308-5-1

125 ОПП

СТЗІ

бакалаврат

Системи технічного захисту інформації Метрологія та вимірювання ФЕ -11 Кафедра Інформаційної безпеки Практичні 1 аудиторія 308-5-1

 

Серпень 18, 2023