×
Вхід:

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

ШАПКА _Konf_2016_Зразок_1

Про конференцію

Фізико-технічний інститут щороку проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених. В ній беруть участь студенти, аспіранти та молоді науковці (до 35 років) вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України, які працюють у різноманітних галузях фізики, математики та кібернетичної безпеки.

Під час конференції всі учасники працюють на секційних засіданнях, під час яких роблять усні доповіді за матеріалами своєї роботи з мультимедійними презентаціями тривалістю 10 хвилин з 5-ти хвилинним обговоренням. До початку роботи конференції видається збірка матеріалів конференції, які надсилаються при реєстрації за наведеними вимогами у форматі TeX в обсязі не більше 4-х сторінок. Публікація у збірнику матеріалів конференції враховується при вступі до магістратури.

Окрім роботи на секційних засіданнях, учасники конференції мають можливість прослухати під час пленарної секції лекції відомих вчених про нові досягнення та проблеми науки, а також долучитись до культурної та екскурсійної програми, у тому числі взяти участь у виїздному святковому засіданні на березі Дніпра.

Детальна інформація про конференцію на її сайті: http://conf.ipt.kpi.ua

Конференція 2016

З 26 по 27-е травня  2016 р. в НТУУ “КПІ” відбулась XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики»

Про конференцію тут.

Програма конференції

Відео відкриття та пленарної частини тут.

Пленарні презентації:

 1. Б. С. Новосядлий, д.ф.-м.н., ст.н.сп., директор Астрономічної обсерваторії ЛНУ ім. І.Франка (Львів) «Гравітаційні хвилі у Всесвіті: передбачення та детектування».
  Файл презентації. Відео 1. Відео 2. Відео 3
 2. С. І. Максименко, д.ф.-м.н., ст.н.сп., провідний науковий співробітник відділу алгебри та топології Інституту математики НАНУ «Ентропія Колмогорова-Синая та її застосування в теорії динамічних систем».
  Файл презентації.

МАТЕРIАЛИ КОНФЕРЕНЦIЇ:

Том 1 (секції: “Актуальнi питання сучасної фiзики”, “Фiзика енергетичних систем”, “Фiзико-технiчнi аспекти кiбербезпеки”)

Том 2 (секції: “Математичне та комп’ютерне моделювання, математичнi методи кiбернетичної безпеки”, “Теоретичнi та прикладнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї”, “Системи та технологiї кiбернетичної безпеки”, “Моделi та технологiї обробки даних спостереження Землi”).

Список авторів кращих секційних доповідей тут

Минулі конференції

 1. ХІІІ Всеукраїнська конференція (21-23.05.2015):
  Про конференцію
  Матеріали конференції (на сайті кафедрі інформаційної безпеки)
  Том 1
  Том 2
  Програма

MyKPI5