×
Вхід:

Індивідуальний вибір студента

Індивідуальний вибір

Шановний студенте!

Фізико-технічний  інститут разом з усім КПІ ім. Сікорського приймає активну участь в розвитку нових тенденцій в освіті, задекларованих в Законі про Вищу освіту, зокрема  в наданні можливості побудови її індивідуальної траєкторії для кожного студента.

Вибір дисциплін здійснюється згідно Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

На жаль, є обмеження, обумовлені максимальним педнавантаженням викладача (600 годин), мінімальною кількістю студентів в групах, термінами планування навчального процесу, опануванням нової платформи my.kpi.ua. Цим обумовлене те, що, навіть 18 квітня не всі встигли зареєструватись на ту дисципліну із ЗУ-каталогу, яка сподобалась. ЗУ-каталог діє для дуже великої кількості студентів, є обмеження в можливостях викладачів, максимальній кількості студентів в групах, потоках. Маєте обрати другу дисципліну.

Цього року, в умовах воєнного стану, все досить невизначено, швидко змінюється, в тому числі, можливості викладачів щодо дистанційної освіти, перспективи фонду заробітної плати кафедр на наступний навчальний рік, але намагатимемось максимально задовольнити вільний вибір кожного.

На цей час ще не всі зареєструвались, всі, хто має доступ до інтернету, просимо терміново зареєструватись і зробити вибір із ЗУ-каталогу.

Щодо Ф-каталогу, ознайомтесь із змістом дисциплін, які  запропоновано для вибору за Ващими освітніми програмами на сайтах кафедр, коли дисципліни з’являться в my.kpi.ua, зробіть вибір фахової дисципліни до 30 квітня. Після 30 квітня кафедри заносять ваш вибір до індивідуальних планів, генерують їх. Студентам, які не зробили вибір до 30 квітня за поважних причин, підтверджених документально, буде надано можливість опанувати дисципліну самостійно. Якщо таких причин немає, завідувач має право її призначити замість студента.