×
Вхід:

ІННОВАЦIЙНИЙ ПТК ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З SAMSUNG GEAR S I ДОДАТОК INTEL®Atom. ПРИСТРІЙ myHelper

Б.В. Чубин, 10 клас, ліцей «Приморський», м.Одеса

Науковий керівник: І.О. Богун

Педагогічний керівник: О.Ю. Дорманська

Одна з життєво важливих потреб сліпих і слабозорих людей-це можливість швидкого орієнтування в міському просторі та адаптація в міському середовищі. Незважаючи на різні спроби створити компактний, переносний, високотехнологічний пристрій для швидкого орієнтування сліпих і слабозорих людей в населених пунктах, ця задача в світі досі не вирішена. На сьогоднішній день не існує приладу масового виробництва, який би відповідав запитам і потребам інвалідів по зору, виявлених нами в ході роботи у фокус-групі сліпих людей в м. Одеса.

Для вирішення даної проблеми нами розроблено інноваційний програмно технічний комплекс (ПТК) для взаємодії Samsung Gear S c додатком для пристроїв на платформі Intel®Атом, який називається myHelper.  Проте, потреба в світі в подібному пристрої дуже висока і не дивлячись на стадію розробки, нам надходять запити про можливість придбання такого девайса.

Актуальність

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ ООН) в світі налічується 314 000 000 людей, які мають порушення зору, викликані різними причинами, 45 мільйонів з них сліпі. Серед них діти у віці до 15 років за різними оцінками налічують близько 1,4мілліонов. В Україні проживає понад 100 тисяч незрячих людей, без урахування слабозорих.

Актуальність розроблюваного програмно-технічного комплексу myHelper, пролягав в тому, що б створити пристрій, що максимально відповідає запитам інвалідам, придатний для масового виробництва і доступний за ціною. Згідно проведеними нами дослідженнями і експериментами, платформою для такого пристрою може стати годинник Samsung Gear S. Для вирішення важливої для сліпих людей проблеми-розпізнавання номіналу купюр, нами розробляється ексклюзивний додаток для розпізнавання купюр для пристроїв на на платформі Intel® Atom.

Мета та короткий виклад основних положень:

Створити програмно технічний комплекс для взаємодії з Samsung Gear S. В результаті роботи отримати програмно технічний комплекс, за допомогою якого можна використовувати годинник Samsung Gear S, як повноцінного помічника для незрячих людей.

Функціональна складова

Програмно технічного комплексу (ПТК) для взаємодії Samsung Gear S c додатком для пристроїв на платформі Intel®Атом, який називається myHelper:

– Відображення карт на дисплеї годин.

– Голосове введення маршруту.

– Голосовий супровід слабозорих людини за заданим наперед маршрутом.

– Відстеження положення тіла в просторі, і детектування падіння користувача.

– Автоматична відправка повідомлення в диспетчерську швидкої допомоги, із зазначенням місця розташування людини що впала.

– Ексклюзивний додаток для пристроїв на базі Intel® Atom. За допомогою смартфона з камерою розпізнавати номінал купюр і озвучувати їх, що вкрай необхідно для інвалідів по зору.

Технічна частина:

Для створення даного комплексу використовуватиметься зв'язка смартфон-годинник. Частина функціонала- додаток розпізнавання номіналу купюр є ексклюзивною розробкою для пристроїв на базі Intel® Atom.

Програмна частина:

-основна програмна частина для годинника пишеться на HTML5, з використанням Tizen SDK for Wearable. Для відображення карт використовувався API Google Карт.

-Розширення для розпізнавання купюр cлiд писати на Java, з використанням Samsung Accessory SDK і Open Source бібліотеки комп'ютерного зору OpenCV.

Аналiз отриманих результатiв:

Експериментальна частина проходила протягом 2013-2014 року і була спрямована на вибір найкращого варіанта взаємодії користувача з програмно-технічним комплексом. У дослідницькій частині я тісно працював з незрячими людьми одеського товариства УТОС, вивчаючи їхні потреби, особливості пересування та навички користування сучасними дeвайсамі. Одеське товариство сліпих УТОС, видало експертний лист про актуальність і необхідність даної розробки. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що розробка програмно технічного комплексу iHelp актуальна, можлива, реалізовується в промисловому виробництві. ТПК myHelper – є інноваційною розробкою і затребуваним, конкурентним пристроєм, який може бути використано і як туристичний навігатор іншими потенційними споживачами.

Перелiк посилань:

1. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие / А.Г. Литвак ; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб. : Изд-во РГПУ, 1998. – 271 с.

2. Ганчаров А. Самоучитель HTML – Санкт-Петербург, 2000

3. Айзекс А. Dynamic HTML BHV – Санкт-Петербург, 1998

4. Богомолова О.Б. Web-конструирование на HTML. – БИНОМ. Лаборатория

знаний, 2008 – 192с.

5. В. Дунаев. Самоучитель javascript. ПИТЕР, 2005 – 395с.

6. /opencv.org// Oфіційний сайт OpenCV

7.  habrahabr.ru/company/samsung/blog/216389/, Tizen SDK for Wearable