×
Вхід:

Конкурсні пропозиції ФТІ

105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ, бакалавр, денна форма навчання

113 ПРИКЛАДНА  МАТЕМАТИКА, бакалавр, денна форма навчання

125 КІБЕРБЕЗПЕКА, бакалавр, денна форма навчання

125 КІБЕРБЕЗПЕКА, бакалавр, заочна форма навчання