×
Вхід:
в.о. директора ФТІ НТУУ "КПІ ім. Сікорського", доцент кафедри інформаційної безпеки
Тетяна Василівна Литвинова к.т.н.

Литвинова Тетяна Василівна - доцент кафедри інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту НТУУ "КПІ", в.о. директора ФТІ з 2 лютого 2015 року. Закінчила з золотою медаллю середню школу м.Києва,  потім,  з відзнакою, фізико-технологічний (нині інженерно-фізичний) факультет Київського  політехнічного інституту. Працювала на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, доцента кафедр загальної та експериментальної фізики, фізики металів. З 1995 року приймає активну участь у створенні та розвитку фізико-технічного факультету (пізніше - Фізико-технічного інституту) НТУУ “КПІ”. На посаді доцента кафедри інформаційної безпеки ФТІ - з 1999 року. В 2000 році нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України”. Розробила та поставила лекційні курси за дисциплінами “Теорія тепло- і масопереносу”, “Обчислювальна фізика”,  “Спеціальні глави дифузійного масопереносу”,  “Моделювання та оптимізація технологічних процесів”,  “Організація експерименту та використання мікропроцесорної техніки”,  “Загальна фізика”,  "Безпека підприємницької діяльності",  "Основи наукових досліджень та організація науки". 

Альма-матер

НТУУ

На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
 • Фізика 1. Механіка. Електро- і магнітостатика.
 • Фізика 2. Електрика і магнетизм. Коливання.
 • Фізика 3. Хвилі. Оптика. Основи атомної фізики.
Наукові інтереси:
 • Фізика твердого тіла.
 • Теорія масопереносу.
 • Нанокристалічні матеріали.
 • Педагогіка вищої школи.
Наукова діяльність:
 • Була відповідальним виконавцем 3 госпрозрахункових та 4 держбюджетних робіт
 • Була науковим керівником 2 держбюджетних робіт
 • Має більше 30 наукових праць.
 • Індекс Гірша 1,
 • Публікацій в Google Scholar 18 - https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/document_search_result
 • Google Scholar 18 - https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=ge2FzyUAAAAJ
Публікації на сайті
Розбивка на групи (5-й курс)

105 Прикладна фізика та наноматеріали
Тут маємо одну групу ФФ-81мп та три підгрупи у ній:
ФФ-81-1мп (Високі фізичні технології)
ФФ-81-2мп (Фізика новітніх джерел енергії)
ФФ-81-3мп (Фізика живих систем)

ПІБ Група Підгрупа
1 Аптекар Є.В.  ФФ-81мп ФФ-81-1мп
2 Бурлака А.О.  ФФ-81мп ФФ-81-2мп
3 Гаврилкiн Д.В.  ФФ-81мп ФФ-81-2мп
4 Гавриш Д.О.  ФФ-81мп ФФ-81-3мп
5 Голяткіна М.О.  ФФ-81мп ФФ-81-1мп
6 Єфімова Ю.В.  ФФ-81мп ФФ-81-3мп
7 Іващенко С.І.  ФФ-81мп ФФ-81-2мп
8 Колесник Н.В.  ФФ-81мп ФФ-81-3мп
9 Кононенко О.В.  ФФ-81мп ФФ-81-3мп
10 Мазур М.Ю.  ФФ-81мп ФФ-81-2мп
11 Олійник П.В.  ФФ-81мп ФФ-81-1мп
12 Степанюк О.Ю.  ФФ-81мп ФФ-81-2мп

 

113 Прикладна математика
освітньо-наукові магістри.
Тут маємо дві групи ФІ-81мн, ФІ-83мн. Група ФІ-81мн містить три підгрупи:
ФІ-81-1мн (Математичні методи комп’ютерного моделювання)
ФІ-81-2мн (Аналітичні методи безпеки інформації)
ФІ-81-3мн (Математичні методи розпізнавання образів та комп’ютерного зору)

ПІБ Група Підгрупа
1 Бабенко Т.В. ФІ-81мн ФІ-81-2мн
2 Блинов С.Ю. ФІ-83мн -
3 Гапоненко А.О. ФІ-81мн ФІ-81-1мн
4 Гловацький Т.В. ФІ-81мн ФІ-81-2мн
5 Горняк К.С. ФІ-83мн -
6 Господінов А.М. ФІ-81мн ФІ-81-1мн
7 Гриrорчук М.М. ФІ-81мн ФІ-81-3мн
8 Дикий В.С. ФІ-83мн -
9 Дідковський В.О. ФІ-81мн ФІ-81-1мн
10 Дранговський Н. І. ФІ-81мн ФІ-81-1мн
11 Курінний О.В. ФІ-83мн -
12 Лавягіна О.О. ФІ-81мн  ФІ-81-3мн
13 Латюк С.О. ФІ-81мн  ФІ-81-3мн
14 Литвинюк Н.В. ФІ-81мн  ФІ-81-3мн
15 Льовкін М. С. ФІ-81мн ФІ-81-1мн
16 Полулях В.Р. ФІ-83мн -
17 Прибєга В.А. ФІ-81мн ФІ-81-1мн
18 Романяк Є.С. ФІ-81мн  ФІ-81-3мн
19 Свириденко С.В. ФІ-81мн ФІ-81-2мн
20 Сергеєв С.О. ФІ-83мн -
21 Ступар І.С. ФІ-83мн -
22 Шуміло Л.Л. ФІ-83мн -
23 Ядуха Д.В. ФІ-83мн -
24 Якимчук О.П. ФІ-83мн -

 

113 Прикладна математика
освітньо-професійні магістри

Тут маємо дві групи ФІ-81мп, ФІ-83мп. Група ФІ-81мп містить дві підгрупи:
ФІ-81-1мп (Математичні методи комп’ютерного моделювання)
ФІ-81-2мп (Аналітичні методи безпеки інформації)

ПІБ Група Підгрупа
1 Комарянський Л.В. ФІ-83мп -
2 Лещенко В.В. ФІ-81мп ФІ-81-2мп
3 Малишко А.С. ФІ-83мп -
4 Мариненко А.Г. ФІ-83мп -
5 Матіяш А.А. ФІ-81мп ФІ-81-2мп
6 Романов Р.О. ФІ-83мп -
7 Салата О.М. ФІ-81мп ФІ-81-1мп
8 Смірнов А.О. ФІ-83мп -
9 Соколов Ю.М. ФІ-83мп -
10 Чмерук О.М. ФІ-81мп ФІ-81-2мп
11 Ямковий О.В. ФІ-81мп ФІ-81-2мп

 

125 Кібербезпека
освітньо-професійні магістри

Тут маємо дві групи ФБ-81мп, ФЕ-81мп.

ПІБ Група
1 Блинков В.Г. ФБ-81мп
2 Богайчук В.О. ФЕ-81мп
3 Гетюк А.Ю. ФЕ-81мп
4 Гребенюк М.С. ФБ-81мп
5 Дерюга І.В. ФБ-81мп
6 Дешуніна Д.С. ФБ-81мп
7 Іванченко О.В. ФБ-81мп
8 Катрук А.В. ФБ-81мп
9 Кисіль В.Ю. ФБ-81мп
10 Клімчук М.В. ФБ-81мп
11 Кондратюк О.С. ФБ-81мп
12 Корженевський О.С. ФБ-81мп
13 Корнієнко В.В. ФЕ-81мп
14 Кочубей З.О. ФЕ-81мп
15 Кузьмик О.О. ФЕ-81мп
16 Кураєва А.О. ФЕ-81мп
17 Левченко А.I. ФБ-81мп
18 Мельник В.В. ФБ-81мп
19 Мельник Т.І. ФБ-81мп
20 Могиліна Ю.В. ФЕ-81мп
21 Молчанов Є.I. ФБ-81мп
22 Насвіт Є.О. ФБ-81мп
23 Палагейченко Д.С. ФБ-81мп
24 Савченко А.Ю. ФБ-81мп
25 Самойленко Р. Ю. ФБ-81мп
26 Скрипюк Б.Р. ФБ-81мп
27 Соколовський В.В. ФЕ-81мп
28 Супруненко І.О. ФБ-81мп
29 Тiтаренко К.I. ФЕ-81мп
30 Теплицька Т.П. ФБ-81мп
31 Терещенко Є.М. ФЕ-81мп
32 Тимофєєв П.С. ФЕ-81мп
33 Тучкова М.С. ФЕ-81мп
34 Хренов О.Г. ФБ-81мп
35 Цап М.В. ФБ-81мп
36 Черноусов А.В. ФБ-81мп

 

 

КОНТРАКТ

125 Кібербезпека
освітньо-професійні магістри

ПІБ Група
1 Берзін Г.С. ФБ-81мп
2 Голобородько В.В. ФБ-81мп
3 Кравченко Д.М. ФЕ-81мп
4 Майстренко О.М. ФБ-81мп
5 Малай О.О. ФБ-81мп
6 Фокін О.В. ФБ-81мп

 

125 Кібербезпека (заочна)
освітньо-професійні магістри

Тут одна група ФБ-з81мп

ПІБ Група
1 Баранова К.М. ФБ-з81мп
2 Коломоець С.О. ФБ-з81мп
3 Кривцун В.О. ФБ-з81мп
4 Новiцький I.Ю. ФБ-з81мп
5 Осiнська М.В. ФБ-з81мп
6 Пилипенко О.В. ФБ-з81мп
7 Семенова I.О. ФБ-з81мп
8 Сікач Ю.С. ФБ-з81мп
9 Тоцький Р.О. ФБ-з81мп

 

Етапи вступу на дуальну форму освіти. Стажування в Samsung

Poster3Шановні друзі,

Основна мета нашої програми стажування – це отримання основних знань та навичок, потрібних сучасному інженеру-досліднику для роботи над складними технологіями та продуктами.

Ми вважаємо, що вміння програмувати є важливим. Але розробка нових високотехнологічних продуктів потребує наявності широкого спектру додаткових знань.

Тому, окрім програмування, ми приділяємо особливу увагу розвитку навичок командної роботи, дослідницької та іноваційної діяльності, практичному досвіду проектування та презентування продукту.

Програма стажування 2018-2019 зосереджена на напрямку “Штучний інтелект / Машинне навчання” із застосуваннями у комп’ютерному зорі та інформаційній безпеці.

Теми проектів пов’язані із сучасними технологічними напрямками нашого центру. Кінцевим очікуваним результатом є прототип, близький до комерційного продукту.

Знадобляться знання із фундаментальних дисциплін (математика, фізика, статистика) та навички програмування (C/C++, Java, Python).

Що треба зробити

 1. Відправити своє резюме на srk.hr@samsung.com

– у листі необхідно вказати ваше ім’я та прізвище англійською (як у закордонному паспорті)

– тема листа «SRK Internship 2018-2019 | Name Surname»

 1. Отримати запрошення на тест (разом із запрошенням, ми надсилаємо приклади типових завдань та рекомендації для самопідготовки)
 2. Прийти до нашого центру та здати тест:

– тест проводиться кожного четверга

– триває 4 години (14:00 до 18:00).

– є лише 3 спроби

– мови програмування: C, C++ та Javа (достатньо базового синтаксису

 1. Пройти співбесіду
 2. Якщо успішно пройшли всі етапи – ви зараховані!

Умови стажування

– тривалість: 6 – 12 місяців

– ви отрмуєте грошову підтримку

– напрямки: Artificial Intelligence/Machine Learning (із застосуваннями у Security, Augmented Reality/Virtual Reality, Visual Understaning)

– групи по 5..10 учасників, що працюють над високотехнологічним проектом у режимі start-up

– кожну группу ведуть досвідчені наставники

– гнучкий графік роботи: 20 годин на тиждень (час може бути збільшено за спільною згодою, відповідно до потреб проекту)

– початок програми стажування: 3 липня 2018 (до кінця року)

Вимоги до кандидатів

– студенти 3-6 курсів або аспіранти

– базові знання C/C++, Java

 

Конкурсна ситуація на http://vstup.info:

105 Прикладна фізика

- 113 Прикладна математика  

125 Кібербезпека

Телефони “гарячої лінії” (вступ на 1-й курс):
(095) 003-57-06
(063) 357-00-74

Підписано меморандум про дуальну освіту між Фізтехом і компанією Samsung Electronics!

Запрошуємо в магістратуру ФТІ небайдужих до творчого процесу, прикладної математики, динамічного програмування, інтелектуального аналізу і розпізнавання образів, аналітичних методів кібербезпеки та криптографічного захисту інформації. Гарантуємо успішний старт для кар’єрного росту.
Підписано меморандум про дуальну освіту між Фізтехом і компанією Samsung Electronics!

ДУАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ

Поєднання теоретичного навчання у ВНЗ з професійним в установі роботодавця

Dual1

Пілотний проекту дуальної системи навчання між Samsung Electronics та КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі Фізико-технічного інституту

Спеціальності:

125 Кібербезпека

113 Прикладна математика

Особливості організації навчального процесу

– для зарахування в магістратуру вступник повинен подати документи до магістратури ФТІ і пройти вступні випробування за загальними правилами прийому до магістратури,
– для зарахування на навчання за дуальною формою вступники, випускники бакалаврату, подають відповідну заяву в приймальну комісію ФТІ, проходять тестування в Samsung Electronics,
– після зарахування вступник на дуальну форму навчання підписує договір з роботодавцем, згідно з яким він зобов’язується виконати навчальний план ВНЗ за дуальною формою, а також пройти стажування в творчих колективах роботодавця,
– тематика, програма і графік стажування узгоджується з тематикою і програмою науково-дослідної роботи за темою, наукової практики та виконання магістерської дисертації в ВНЗ, графіком навчального процесу ВНЗ,
– під час проходження стажування студент отримує заробітну плату згідно штатного розкладу Samsung Electronics, стипендію в ВНЗ студент отримує за правилами ВНЗ на основі рейтингу навчання за семестр

Dual2

Випуск магістрів і бакалаврів ФТІ – 2018

??????????Шановні випускники 2018 року!

Запрошуємо вас на урочисту випускну церемонію для вручення документів про отриману вищу освіту. Випуск магістрів відбудеться 18 червня 2018 року о 16:30 у залі засідань Вченої ради (1-й корпус). Випуск бакалаврів відбудеться 12 липня 2018 року о 14:00 у Великій фізичній аудиторії (1-й корпус)

Детальніше

Open Data Challenge

КПІ,  студентський простір Belka, 20 березня о 17:00

Запрошуємо на презентацію Open Data Challenge. ІТ спеціалісти, підприємці, громадські активісти, дизайнери, студенти, усі, хто має ідеї щодо використання державних статистичних даних будуть змагатися за 2,5 млн. гривень.

Протягом чотирьох місяців інкубації фіналісти Open Data Challenge працюватимуть над розробкою бізнес-планів, прототипів своїх продуктів і сервісів, а також протестують їх для групи користувачів.
Під час підготовки ви зможете отримати менторську підтримку, державну підтримку у полегшенні доступу до даних та відкритті державних даних та реєстрів, PR-підтримку.
Навчання проходитиме в самому центрі Києва (БЦ «Парус»)
https://odc.in.ua/

Спікери:
Галина Удовик, проект TAPAS
Євгенія Клепа, Виконачий директор, 1991 Open Data Incubator
Павло Радченко, Фонд Східна Європа

Реєстрація:

https://docs.google.com/forms/d/1vohnOwiazLr0I17HXU8L79iG4X7qMlo4O5yOoHJbYJs/edit

 

Вітаємо Савчука Михайла Миколайовича!

7 березня 2018 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і член-кореспондентів НАН України.

Вітаємо завідувача кафедри математичних методів захисту інформації Савчука Михайла Миколайовича з обранням член-кореспондентом НАН України по відділенню інформатики!

Творчої наснаги і подальших успіхів!

Візит керівництва компанії Samsung Electronics

13 лютого у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбувся візит керівництва компанії Samsung Electronics з метою обговорення шляхів наукового та освітнього співробітництва в напрямках кібербезпеки, криптографічного захисту інформації, розпізнавання образів, які розвиваються в Фізико-технічному інституті університету. Детальніше

Запрошуємо на відкриту лекцію Рольфа Дітера Хойера, директора CERN (2009-2015 рр.)

cover - Хойер  20 листопада о 14.15 в Залі засідань Вченої ради КПІ імені Ігоря Сікорського для всіх зацікавлених відбудеться відкрита лекція Рольфа Дітера Хойера, директора CERN (2009-2015 рр.), президента Німецького Фізичного товариства.

Очний тур конкурсу INTEL-Техно Україна 2017-2018 починається 10 жовтня! Програма Конкурсу

Интел310 жовтня починається очний тур конкурсу INTEL-Техно Україна 2017-2018.  З 2014 року Конкурс став однією зі складових Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge», в межах якого учнівська  молодь отримує можливість розвивати свої проекти, втілювати ідеї, отримувати інвестиції.

Програма фестивалю Sikorsky Challenge та конкурсу INTEL-Техно

Конкурс1