×
Вхід:

МІЖНАРОДНИЙ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС. МІЖНАРОДНА СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА GO З ГОЛОСОВИМ КЕРУВАННЯМ ДЛЯ СЛІПИХ І ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

К.Ю. Коляновський, 10 клас, гімназія №6 УВК «Гармонія», м.Одеса

Е.Е. Еюбов, 10 клас ЗОШ №8, м.Одеса

Науковий керівник: І.О.Богун  

Педагогічний керівник: О.С. Бондаренко, М.М. Кобзар

Одна з головних проблем інвалідів по зору та людей з обмеженими можливостями – нестача повноцінного спілкування: знайомства з іншими людьми, культурного збагачення у царині літератури, музики, вокалу, дискусії з бентежних для них тем. Спілкування інвалідів обмежується місцем проживання, а в міжнародному масштабі практично унеможливлюється. Але саме за допомогою міжкультурного спілкування, обміну досвідом та життєвими навичками можна значно поліпшити і підняти на якісно новий рівень життя інвалідів у всьому світі. Соціальна мережа GO з голосовим керуванням покликана створити світ без кордонів для понад 500 000 000 сліпих і людей з обмеженими можливостями.

Актуальність роботи спричинена зростанням попиту та потреб у віртуальному спілкуванні людей різних національностей і з різних країн. Нами проведено аналіз найпопулярніших всесвітніх соцмереж; аудиторія їхніх користувачів невпинно збільшується, самі мережі постійно вдосконалюються за рахунок всіляких додатків. Аудиторія користувачів нашої соціальної мережі GO може становити понад 500 000 000 чоловік і спроможна залучати не лише інвалідів, а й волонтерів та людей, зацікавлених в голосовому спілкуванні.

Новизна роботи полягає в тому, що за наявності великого розмаїття соціальних мереж, наразі відсутня міжнародна голосова мережа з набором функцій і додатків, котра об'єднує людей у всьому світу. Такі відомі мережі, як Facebook, попри відкритість  все ж мають «національну сегментацію», пов'язану насамперед з мовними проблемами користувачів. Наша міжнародна мережа GO ґрунтуватиметься на інноваційному підході – миттєвому голосовому мультиперекладачеві і сегрегатору знайомств, що дасть можливість спілкуватися людям з усього світу в режимі онлайн без мовних труднощів.

Мета роботи та короткий виклад основних положень:

– дослідити існуючі соціальні мережі та аудиторію їхніх користувачів;

– дослідити можливість створення міжнародної голосової мережі;

– дослідити існуючі програми, які можна використати для створення голосової мережі;

– розробити технічне завдання для мережі;

– розробити інтерфейс мережі;

– розробити базовий функціонал мережі;

– розробити контент мережі;

– створити програму сегрегатора знайомств;

– створити зразок з мінімальною дією.

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що створення інноваційного Інтернет-ресурсу у формі міжнародної голосової мережі можливе, актуальне і затребуване. Для функції миттєвого перекладу можуть використовуватися програми Droid Translator, Voice Interpreter, Travoice.

Використання розроблюваного нами сегрегатора знайомств для людей різних країн і національностей, який ґрунтується на спільності інтересів, як то: музика, книжки, політика, соціальна робота, дискусії тощо, є інноваційним підходом для роботи соціальних мереж.

На даному етапі проаналізовано дані з використання cоцмереж незрячими у віці 16-25 років, вони становлять 85%. Ми провели експертизу проекту щодо реальності створення мережі – вона позитивна. Ми розробили технічне завдання і приступили до розробки мережі. На сьогодні триває процес розроблення сегрегатора знайомств. Створено віртуальну аудіобібліотеку, музичний клуб.

На данному етапi:

– розробляється модель бази даних соціальної мережі, заснованої на СУБД MySql;

– у процесі розроблення перебувають інтерфейси взаємодії з онлайн перекладачем Travoice;

– розробляється власний механізм введення голосових команд на базі Yandex SpeechKit і Google Web Speech API;

– розробляється прототип веб-сайту мережі з використанням технології Java;

– розробляються прототипи мобільних додатків для платформ iOS, Android.

Практичне значення полягає в широких можливостях спілкування людей з різних країн в режимі он-лайн. Можливістю об'єднати аудиторію користувачів до 500 000 000 чоловік. Створення мережі якісно покращить життя інвалідів по всьому світу і допоможе їм: знайомитися, користуватися аудіо-бібліотеки та слухати он-лайн книги, замовляти он-лайн товари, співати в он-лайн хорі, обмінюватися досвідом і брати участь в он-лайн дискусійному клубі.

Перелік посилань:

1. Компьютерные сети: учебное пособие / А. В. Кузин. – Из е нзд.,

Перераб. и доп. -М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2011. -192С.: КЛ.

2. Компьютерные сети. 4-е изд. / Э. Таненбаум. – СПб.: Питер, 2003. –

992 с: ил. – (Серия «Классика computer science») с. 61-62.

3. Паркер Т., Сиян К. '' TCP / IP. Для профессионалов. "Изд.3

4. Facebook and Twitter For Seniors For Dummies 2 nd Edition, USA. 2014, Marsha Colier 360 p.

5.  Design to Thrive: Creating Social Networks and Online Communities that Last USA 2010, Tharon Howard, p. 23-31

6. Building Successful Online Communities: Evidence Based Social Design, Robert Kraut ,  USA 2013 p. 43-68