×
Вхід:

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 2020 РОЦІ

  1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році.

 

  1. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році.

 

  1. Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

 

  1. Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2020році

 

  1. Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

  1. Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 2010) Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) (вступ до магістратури без додаткового фахового вступного випробування):

 

  1. Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

  1. Перелік конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського