×
Вхід:

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 2019 РОЦІ

  1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf

  1. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році.

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/rules-2019.pdf

  1. Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/rules5-2019.pdf

  1. Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2019 році

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-organizaciyita-provedennya-vstupnih-viprobuvan-441

  1. Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/exams2019.pdf

  1. Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 2010) Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) (вступ до магістратури без додаткового фахового вступного випробування):

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/sporidneni-magistr-2019.pdf

  1. Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/Apelac2019.pdf

  1. Перелік конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/proposals-2019.pdf