×
Вхід:

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ПРОГРАМИ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ

Фізико-технічний інститут проводить прийом на навчання за освітніми програмами (спеціалізаціями) спеціальностей:

105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ  (д)

освітня програма (спеціалізація):

1.ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

Вибіркові блоки дисциплін:

  • Високі фізичні технології
  • Фізика живих систем
  • Фізика  новітніх джерел енергії

програма додаткового іспиту

програма фахового іспиту

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА (д)

освітні програми (спеціалізації):

1. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ ТА БЕЗПЕКИ ДАНИХ

Вибіркові блоки дисциплін:

  • Математичні методи комп’ютерного моделювання
  • Аналітичні методи безпеки інформації
  • Математичні методи розпізнавання образів і комп’ютерного зору

програма додаткового іспиту

програма фахового іспиту

 2. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

програма додаткового іспиту

програма фахового іспиту

125 КІБЕРБЕЗПЕКА (д,з)

освітні програми (спеціалізації):

1. СИСТЕМИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ КІБЕРБЕЗПЕКИ

програма додаткового іспиту

програма фахового іспиту

2. СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

програма додаткового іспиту

програма фахового іспиту