×
Вхід:

ОЦІНКА ПЛОЩ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ОСНОВІ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ

А.В. Вікулов, 9 клас, Школа I-III ступенів №286, м. Київ

Науковий керівник:  Б.Я. Яйлимов

Педагогічний керівник:  О.В. Литвин

Наша країна є одним з найбільших експортерів зернових культур у світі. За експортом соняшникової олії у 2013 році Україна посідає І місце та ІХ місце по виробництву пшениці [1]. Для подальшої підтримки та підвищення світового рейтингу необхідно проводити постійний моніторинг площ та стану посівних територій. Наземний спосіб моніторингу потребує, по-перше, значних людських та часових ресурсів, а по-друге, не забезпечує достатню точність оцінок. Тому виникає актуальна задача розроблення нових методів оперативного виконання моніторингу для оцінювання площ сільськогосподарських культур.

У даній роботі пропонується новий підхід для оцінювання площ сільськогосподарських культур, який базується на технології інтеграції («злиття») супутникових даних та векторних даних із врахуванням меж полів.

Запропонований підхід має наступні переваги в порівнянні з аналогами [2-3]:

— кількісна оцінка площ посівів для всієї території, що забезпечуються завдяки використанню геопросторових даних. Використання супутникових даних дозволить зменшити затрати та здійснювати оперативну оцінку посівних площ та стану розвитку рослинності.

— інтеграція супутникових даних із векторною геопростровою інформацією дозволяє врахувати похибки отриманої тематичної карти в результаті класифікації та визначити точні межі кожного полігона.

Даний підхід використано для оцінювання площ посівів озимих культур у Київській області в 2013-2014 р. У роботі використано супутникові дані Landsat-8 (просторове розрізнення 30 м) та векторну інформацію про межі полів. Визначено, що в Київській області в 2013 р. 174,7 тис. га посівів озимої пшениці та 54,3 тис. га озимого ріпаку, що з точністю 94% та 80% відповідно, співпадає із офіційною статистикою [4]. Аналогічні дослідження проведено для 2014 р. Київської області, що підтверджують ефективність запропонованого підходу.

Таким чином, в роботі запропоновано новий підхід оцінки площ сільськогосподарських культур, який відрізняється від існуючих тим, що дозволяє підвищити точність визначення площ сільськогосподарських культур на основі інтеграції супутникової та векторної інформації.

Проведені дослідження використано для оцінювання площ озимих культур у Київській області 2013-2014 р. не лише дають можливість визначити площі озимих культур, а й перевірити достовірність офіційної статистики та посприяти розв’язанню інших задач (контроль сівозмін, посіви поза ріллею та ін.).

Перелік посилань

1. Foreign Agricultural Service — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fas.usda.gov/.

2. J. Gallego. Efficiency assessment of using satellite data for crop area estimation in Ukraine / J. Gallego, N. Kussul, S. Skakun, O. Kravchenko, A. Shelestov, O. Kussul // International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. — 2014. — No. 29. — P. 22–30.

3. N. Kussul. Crop clasification in Ukraine using satellite optical and SAR images / N. Kussul, S. Skakun, A. Shelestov, O. Kravchenko, O. Kussul // Models&Analyses. — 2013. — № 2. — P. 118–128.

4. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.