×
Вхід:

ПОШУК ОБЛАСТІ НЕЗНАННЯ

В.О. Бадалов, 11 клас, СШ №304, м. Київ (Київська секція МАН робототехніки)

Науковий керівник:  В.А. Соколов

Педагогічний керівник: А.І. Лучковський

Актуальність задачі і можливість її практичного застосування

На даний час існує багато видів тестування та перевірок знань учнів, але вони потребують багато часу через велику кількість питань. Тому є привід створити програмний продукт, який би скоротив час тестування – при великій кількості питань задавав би тільки найпотрібніші.

Мета роботи

Створення програмного продукту, який за найкоротший час буде визначати область незнання учня, оцінюючи знання, використовуючи оригінальний алгоритм пошуку області незнання.

Одержані результати

Створено програмний продукт, який значно покращив якість проведення тестування через впровадження алгоритму пошуку області незнання: групу питань вибирає генератор випадкових чисел, після невірної відповіді питання задаються по цій же групі, при вірній відповіді – тест переходить на іншу групу питань. Таким чином зменшується кількість питань, зменшується навантаження на учнів шляхом зниження кількості часу на опрацювання питань. Програмне забезпечення було апробоване у 304 школі м. Києва при проведенні тестування в 10-х класах.

Висновки

Проведення тестування за допомогою програми «Пошук області незнання» є дуже вдалим кроком для вирішення ситуації, яка склалася в українських школах. Перевірка теоретичних знань учнів через недоліки в методиці залишається на незадовільному рівні і потребує постійних моніторингів, які дуже громіздкі. Програма «Пошук області незнання» дає можливість оцінювати учнів значно швидше, ніж існуючі види тестування. Програмний продукт був вдало протестований у спеціалізованій школі №304. На базі програми «Пошук області незнання» успішно проведено 20 тестів для 10 класів. Це підтверджує те, що розроблена програма дає можливість успішно тестувати учнів у школах, а система пошуку області незнання є повністю працездатною.

Можливості удосконалення програмного забезпечення.

Під час роботи над проектом розглянуто можливість удосконалення програмного продукту, а саме:

Створення бази готових тестів.

Написання додаткових програм для пояснення роботи з тестами.

Перелік використаних джерел

Дукин А.Н., Пожидаев А.А. Самоучитель Visual Basic 2010, – СПБ: «БХВ-Петербург», 2010 – 338 с.

Гайдышев И. П. – Решение научных и инженерных задач средствами Excel, VBA и C C++ – СПБ: «БХВ-Петербург», 2004 – 505 с.

Демидова Л.А., Пылькин А.Н. Программирование в среде Visual Basic for Applications – «Горячая Линия – Телеком» , 2004 – 175 с.