×
Вхід:

ПРОГРАМА-ТЕСТ «ЮНИЙ РАДІОКОНСТРУКТОР»

Ю.Ю. Бортник, Н.М. Гамонін, Д.Т. Коменда, 10 клас, ЦНТТУМ, м. Луцьк

Науковий керівник: Оксіньчук Т.В.

Педагогічний керівник: Ковальчук Н.В.

Залучення дітей до технічної творчості є одним із шляхів задоволення їх особистісних потреб, стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності, розширення обсягу знань, допрофесійної підготовки, вирішення особистісних проблем спілкування з однолітками, змістовної та здорової організації вільного часу, формування основних компетенцій, яких вимагає сучасне суспільство.

Вважаючи, що електроніка в наш час – пріоритетний напрям руху науково-технічного прогресу та розвитку новітніх технологій важливо привернути увагу учнівської молоді до радіоконструювання.

Мета роботи:

Дана робота присвячена важливій і актуальній темі – створенню  програмного продукту, який є ефективним для  використання на уроках фізики, індивідуальних та факультативних заняттях, заняттях гуртків радіоелектронного конструювання в позашкільних  навчальних  закладах.

Проект “Програма–тест «Юний радіоконструктор» розширює межі вивчення представленої теми, що завжди знаходяться в полі зору як  вчителів, так  і  учнів.

Метою даної роботи є створення тестуючої програми, що допомагає у навчанні, а також у перевірці і закріпленні вивченого матеріалу. Програма є  додатковим джерелом інформації для учнів, допомагає педагогам при  проведенні  факультативних занять та значно покращує  роботу керівника  гуртка радіоелектронного конструювання. Вона забезпечує максимум потреб при вивченні вибраної теми, є могутнім засобом керування роботою за  допомогою комп’ютера, загального моніторингу системи.

Актуальність:  Створення  програмного продукту, який є ефективним для використання на уроках фізики, індивідуальних та факультативних заняттях і заняттях гуртків радіоелектронного конструювання в позашкільних навчальних закладах.

Робота відрізняється наявністю особистих пропозицій і рекомендацій, новизною, перспективністю, практичною цінністю.

Отримані результати:

  1. Програма успішно пройшла апробацію при проведенні  занять гуртків радіоелектронного конструювання, на обласних змаганнях з радіоелектронного конструювання в Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.
  2. Запропоновані пакети тестів дозволяють швидко організувати перевірку знань вихованців.
  3. Даний програмний продукт  має  можливість цікаво та оригінально висвітлити деякі аспекти радіоконструювання  засобами створення даної тестуючої програми.

Висновки:  Програма користується великим попитом серед  користувачів. Доказом цього є підвищення рівня знань учнів з метою розвитку логічного мислення та навичок конструювання. Робота  відрізняється  наявністю особистих пропозицій і рекомендацій, новизною, перспективністю, практичною цінністю.

Створення проекту «Програма-тест «Юний радіоконструктор» дало змогу створити таку модель конструктора для моделювання та вивчення роботи мікроелектронних схем, яка значно відрізняється від досліджених та має свої особливості та значні переваги:

а) сучасний дизайн створює всі передумови для впровадження даного проекту у навчальний  процес;

б) простота використання значно розширює область використання;

в) апробація роботи підтвердила відсутність будь-яких ускладнень;

г) конструкції, запропоновані в проекті можуть бути легко відтворені юним радіоконструктором, спеціалістом середньої кваліфікації;

д) використання для проведення гурткової роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Перелік  посилань:

Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. – М.: Энергия, 1989.

Терещук Р.М. і ін. Довідник радіолюбителя. – К.: Техніка, 1989.

Шило В.Л. Популярні цифрові мікросхеми. – К.: Техніка, 2000.

Баранов В.В., Белкин Н.В. и др. Полупроводниковые БИС запоминающих устройств. – М.: Радио и связь, 2001.

Основи радіоелектроніки: збірник контрольних завдань. Навчальний посібник для викладачів та студентів інженерно-педагогічного факультету спеціальності 7.010 103 – Трудове навчання/ Укладач М.П.Верещака. – Херсон: ХДПУ, 2000.

Попов Ю.П., Шовкошитний І.І. Основи електротехніки, радіо- та мікроелектроніки. – Львів: Оріяна-Нова, 2001.

Михайленко В. Є. та ін. Збірник задач з інженерної та комп’ютерної графіки – К.: Вища школа, 2002.

Періодичні видання: журнали «Радіоаматор», «Радио», «Радиолюбитель», «Радиохобби», «Ремонт&Сервис», «Моделист-конструктор», «Юный техник».

Інтернет-ресурси: www.radio-portal.ru, www.rlocman.ru, www.radionet.com.ru.