×
Вхід:

ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ АУДИТУ ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА З КОМБІНОВАНИМ КЛЮЧЕМ

І.П. Козка, 9 клас, спеціалізована школа №304, м. Київ, київська секція МАН

Науковий керівник: В.А. Соколов

Педагогічний керівник: А.І. Лучковський

Мета роботи:

Визначити актуальні способи авторизації користувача персонального комп’ютера;

Розробити алгоритми та формальну модель процесу авторизації користувача персонального комп’ютера.

Створити програмний засіб, що забезпечує аудит доступу до персонального комп’ютера за допомогою різних типів ключа.

Актуальність: Прагнення дізнаватися секрети є невід’ємною рисою людської натури, навіть найбільш недопитливий розум надихається перспективою дізнатися щось, що приховується від інших. У час, коли великі обсяги конфіденційної інформації є недостатньо, або взагалі не захищеними від стороннього втручання, стає актуальною проблема обмеження доступу сторонніх осіб. При цьому захищеною може вважатися лише система, забезпечена достатньо складним ключем. Але в свою чергу такий ключ не є зручним для кінцевого користувача. Запропоновані алгоритми дозволяють одержати достатньо стійкий ключ, залишаючи його простим для запам’ятовування, або взагалі відмовитися від використання текстового ключа на користь альтернативних варіантів.

Отримані результати:

Розроблено та апробовано алгоритм використання простого динамічного ключа.

Розроблено та апробовано алгоритм використання матеріального носія строкового ключа.

Розроблено та апробовано алгоритм використання матеріального графічного ключа.

Створено програмний засіб, що реалізує запропоновані алгоритми на практиці.

Висновки:  Розроблено, реалізовано та апробовано алгоритми обмеження доступу і аутентифікації користувача операційної системи Windows за допомогою альтернативних ключів.

Перелік посилань:

Архангельский А. Я.  Delphi 2006. Справочное пособие. Язык Delphi, классы, функции Win32 и .NET, 2006

Сухарев, М.В. Основы Delphi. Профессиональный подход; М.: Наука и техника, 2004. – 600 c.

Митчелл К. Керман Программирование и отладка в Delphi: Учебный курс: М.; СПб.; Киев, 2003.