×
Вхід:

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ

М.В. Кійко, 9 клас, Пирятинський ліцей, м.Пирятин, Полтавська обл.

Науковий керівник:  С.В. Вольвач

Педагогічний керівник: С.В. Вольвач

Технологія розподілених безпровідних сенсорних мереж (БСМ) останнім часом набуває широкого впровадження в багатьох сферах життя і знаходить багато нових застосувань. В проекті пропонується застосувати дану технологію з метою створення локального мобільного комплексу обміну інформацією між окремими суб'єктами мережі.

В умовах ведення військових дій актуальність злагоджених  між окремими військовими та їх підрозділами є очевидною. Сучасні системи мобільного  зв'язку не дозволяють її використовувати в таких умовах по ряду причин. Зокрема, важливим є збереження секретності даних,  захищеність від пеленгування передавача, глушіння каналів зв'язку шляхом ввімкнення потужних генераторів супротивником і т.д.

Безпровідні сенсорні мережі  являють собою систему розподілених у просторі вузлів, які взаємодіють між собою пакетним способом за допомогою електромагнітних хвиль обмінюючись при цьому даними. Потужність передавачів вузлів обмежується  кількома міліватами, що дає змогу здійснювати обмін даними на відстані кількох сотень метрів між абонентами без можливості фіксування режиму передачі даних з боку супротивника. При цьому, кожен з вузлів мережі виконує функцію ретранслятора для передачі даних між передавачем і приймачем. При насиченості вузлами певної території зв'язок може здійснюватися на відстань у кілька кілометрів без збільшення потужності передавачів. Застосування стандарту ZigBee дозволяє застосовувати частотний діапазон 2,4 ГГц з виділенням 16 окремих каналів зв'язку.

При реалізації проекту було розроблено програмно-апаратний комплекс для побудови безпровідної сенсорної мережі на основі застосування стандартних модулів ХВее Series 2. Розроблені модулі є універсальними і дозволяють додатково вирішувати цілий ряд задач.

Основою для побудови мережі  є вузол. Він виконує основні завдання збирання, приймання та передавання даних. 

Таким чином, застосування технології БСМ дозволяє створити приховану локальну мережу зв'язку між окремими вузлами з обмеженою дальністю дії. Застосування системи захисту AES-128 робить її захищеною від можливості стороннього доступу до інформації, а  застосування технології стрибкоподібного переходу між каналами підвищую загальну завадостійкість.

Список використаної літератури та інформаційних джерел

Шевчук Б.М., Куляс А.І., Горін Ф.М. Технологія побудови та організація функціонування комп'ютерних мікростільникових радіомереж збору, обробки і передачі інформації // Комп'ютерні засоби, мережі та системи. – 2002. – №1. – с.127-134.

Кривченко Т., Кривченко И., Долгушин С., Ламберт Е. Беспроводная связь в системах мониторинга и управления. Электронные компоненты №5, 2005.

Симонов И., Германов В. Как проектировать беспроводные сенсорные сети. Молодая электроника №8, 2007.

Соколов М. Программно-аппаратное обеспечение беспроводных сетей на основе технологии ZigBee/802.15.4. Электронные компоненты. №12, 2004.

Кучерявый Е.А., Молчанов Д.А. Приложения сенсорных сетей // Электросвязь. – 2006. – № 1.

Пушкарёв О.  ZigBee-модули MaxStream – новые возможности. Новости электроники №2, 2007.

Пушкарёв О. Передача данных в ZigBee-сети с помощью модулей XBee ZNet 2.5. Новости электроники. №3, 2008.