×
Вхід:

СТВОРЕННЯ ВЕБ-СЕРВІСУ ДЛЯ ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ФАЙЛІВ ТА ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У ЗОБРАЖЕННЯХ

А.А. Афанасьєва, 11 клас, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ», м. Київ
Науковий керівник: Ю.М. Коростіль

Педагогічний керівник: Л.В. Білошицька

Захист інформації в сучасному інформаційному середовищі відіграє важливу роль в житті суспільства. Саме тому дослідження і розробки в галузі безпеки інформації є дуже важливими. Неабиякою актуальністю користуються розробки методів захисту даних, що використовують базові принципи криптографії і стенографії. Існує багато різноманітних методів шифрування, приховування інформації та безпечної передачі її в інформаційних мережах,  створених відповідно до конкретних вимог і потреб користувачів.

Мета роботи:

Дослідження сучасних методів приховування інформації в комп’ютерних мережах та графічних середовищах.

Вивчення можливостей HTML5 і JavaScript для роботи з зображеннями та файлами для зниження об’єму використовуваних ресурсів та потенційних  ризиків сервера.

Актуальність: Важливим аспектом, який виникає перед користувачами мережі Інтернет, є захист приватної інформації та мінімізація ризику перехоплення і декодування її третіми особами. За допомогою веб-сайтів, що слугують для шифрування та зворотного дешифрування даних, користувачі мають змогу вільно приховувати і передавати будь-які файли в зображеннях, та розшифровувати їх авторизованим отримувачем.

Отримані результати:

Спроектовано метод приховування файлів в графічних зображеннях, використовуючи значення кольорів сусідніх пікселів.

Реалізовано вбудовування і отримання даних з графічного образу застосовуючи стеганографічні та криптографічні методи.

Створено веб-сайт, що надає користувачу сервіс для приховування даних в зображені та подальшому їх отриманню.

Створений програмний продукт був протестований на працездатність і коректність роботи. Всі виявлені помилки були виправлені.

Висновки: Кожен користувач Інтернет-ресурсів стикався з проблемою захисту приватних даних. Наразі існує декілька веб-ресурсів, за допомогою яких можна забезпечити передачу та безпеку інформаційних даних. Розроблений мною веб-сервіс є яскравим прикладом практичного застосування стеганографії та криптографії в цілях безпечного зберігання даних та їх передачі методом шифрування та дешифрування даних у графічних зображеннях.

Перелік посилань:

Eric Cole Hiding in plain sight – Steganography and the Art of covert Communication – Wiley Publishing, Inc, 2001

Биков Р.Е., Фразер Р., Іванов К.В., Маицветов А.А. Цифровое преобразование изображений – Учебное пособие для вузов – Москва – Горячая линия Телеком, 2003

Грибуник В.Г., Оков И.Н., Туринуев И.В. Цифровая стеганография – М. Солон-Пресса 2002

Конахович Ч.Ф., Пузиренко А.Ю. Компьютерная стеганография – Теорія и практика – МК-Пресс Киев 2006

Tom Christiansen, Randal L. Schwartz – Learning Perl – O'Reilly Media, 1997

Chuck Musciano, Bill Kennedy – HTML & HXTML: The Definitive Guide – O'Reilly Media, 2000

David Flanagan – JavaScript. The Definitive Guide – O'Reilly Media, 2011