×
Вхід:

СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО ШИФРУ НА ОСНОВІ МЕРКЛЯ ХЕЛМАНА ТА СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО ПРОТОКОЛУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

М.С. Єфіменко , 11  клас , Запорізький колегіум «Елінт» , м.Запоріжжя

Науковий керівник: О.Б. Коротка

Педагогічний керівник: О.Б. Коротка

З кожним днем кількість викраденої інформації злодіями збільшується. Повноцінний захист системи без криптографії неможиливий. Питання про захист інформації ставиться гостро і тому вирішення цієї проблеми є одним із головним в наш час. Поштовхом до цієї ідеї послугувала недавній скандал з викраданням зображень зірок.

Мета роботи:

Створення власного криптостійкого шифру.

Створення власного протоколу передавання даних.

Визначення криптостійкості створених мною алгоритму шифрування та дешифрування й протоколу передавання даних.

Актуальність: В наш час саме інформація є найдорожчим продуктом. І її захист від конкурентів чи супротивників – постійний головний біль для дрібних чи великих корпорацій, розвідок всіх країн (як авторитарних, так і демократичних), людей творчих професій і вчених всіх галузей наук. Саме через це ідея створення різноманітних способів шифрування (криптографії) видається мені дуже актуальною.

Отримані результати:

Створена програма відносно криптостійкого шифрування й дешифрування.

Створен протокол передавання даних.

Було досліджено криптостійкість шифру.

Висновки:  Створений шифр вважаєтсья достатньо надійним, якщо використовувати достатньо великі ключі та підходящі генератори, які були реалізовані. Мій шифр має довжину ключа 256 біт, що дає великий захист. Тому я вважаю, що створений шифр криптостійкий. Налагоджена передача файлів за допомогою протоколу передавання файлів. 

Перелік посилань:

А.В. Аграновский, Р.А. Хади, «Практическая криптография: алгоритмы и их программирование». – М.: СОЛОН-Пресс, 2009.

Панасенко С.П. «Алгоритмы шифрования. Специальный справочник» – Спб.: БХВ-Петербург, 2009.

С. Баричев, «Криптография без секретов» [Электронный ресурс] – URL: http://www.itbookz.ru/nodata/nodatasecurity/5081-.html