×
Вхід:

Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації “ТЕЗІС”

 Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації «ТЕЗІС» (НДЦ «ТЕЗІС») був створений у 1996 році у складі науково-дослідної частини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»  для виконання комплексних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за пріоритетним напрямом «Інформаційні та комунікаційні технології», зокрема за тематичним напрямом «Технології та засоби захисту інформації».

У 2021 році НДЦ «ТЕЗІС» було включено до складу науково-навчального фізико-технічного інституту.

Дослідження, що проводяться НДЦ «ТЕЗІС» у галузі технічного та криптографічного захисту інформації (ТЗІ), спрямовані на вдосконалення засобів і заходів захисту інформації (у т.ч. й інформації з обмеженим доступом).

Діяльність НДЦ «ТЕЗІС» регламентована ліцензією Держспецзв’язку, що надана Університету (наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України № 95 від 06.02.2017 р.).

За ліцензією Держспецзв’язку НДЦ «ТЕЗІС» має право:

 • проводити тематичні та експертні дослідження криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації (з наданням права провадження діяльності в галузі криптографічного захисту інформації, що становить державну таємницю);
 • оцінювати захищеність інформації усіх видів, у т.ч. інформації, що становить державну таємницю;
 • виявляти закладні пристрої на об’єктах інформаційної діяльності.

Серед розробок НДЦ «ТЕЗІС» – комплексні системи захисту інформації (КСЗІ) та комплекси технічного захисту інформації (КТЗІ) на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД), експертиза програмного забезпечення на відповідність вимогам з технічного захисту інформації, нормативні документи (стандарти) в галузі захисту інформації в Україні, а також програмно-технічні комплекси для керування технологічними процесами, які експлуатуються на виробництві в Україні.

НДЦ «Тезіс» видано 37 випусків періодичного науково-технічного збірника «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні», наукові матеріали якого присвячені розгляду актуальних питань технічного захисту інформації, інформаційних технологій і практичних аспектів захисту інформаційних ресурсів, кібербезпеки і захисту критичної інформаційної інфраструктури, сучасних проблем і тенденцій розвитку системи захисту інформації.

За час існування колективом НДЦ «ТЕЗІС» організовано проведення в Університеті чотирьох науково-практичних конференцій “Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні”.

Діяльність НДЦ «ТЕЗІС» можна розділити за основними напрямками:

 • створення та атестація комплексів ТЗІ на ОІД (об‘єктах ЕОТ);
 • періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку мовної інформації та каналами ПЕВН;
 • спецдослідження технічних засобів;
 • пошук та виявлення закладних пристроїв;
 • вимірювання ефективності екранування екранованих приміщень, шаф, сейфів;
 • створення КСЗІ в автоматизованих системах;
 • створення КСЗ персональних даних;
 • державна експертиза засобів ТЗІ;
 • державна експертиза КСЗІ та програмного забезпечення.

За період своєї діяльності НДЦ «ТЕЗІС» реалізовано сотні проектів та замовлень. Серед замовників РНБО України, Держспецзв’язку, міністерства України, Державна казначейська служба України, Судові адміністрації  та установи, обласні прокуратури України інші державні установи.

 

Контакти:

– сектор КТЗІ: (044) 466-83-84, 204-83-88

– сектор КСЗІ: (044) 204-92-80, (050) 814-89-36

– електронна пошта: tezis.ipt@kpi.ua