×
Вхід:

WEB-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

О.В. Смолкін, 11 клас, спеціалізована середня загальноосвітня школа № 52 ім. М. Лобачевського , м. Львів

Науковий керівник:  А.В.Мельничин

Педагогічний керівник: І.А.Лема

Одним з основних завдань, що сприяє розвитку теорії комп’ютерного зору є розпізнавання та ідентифікація облич.

Інтерес до процедур, які лежать в основі процесу розпізнавання облич, дуже зростає у зв’язку із зростаючими практичними потребами: охоронні системи, верифікація, криміналістична експертиза, телеконференції і т. д.

Для пересічної людини не складає труднощів ідентифікувати іншу особу. Проте для штучного інтелекту це достатньо складна та довготривала процедура, яка вимагає значних затрат часу та ресурсів, в тому числі як декодувння і зберігання цифрових зображень, так і їхнє опрацювання.

Мета роботи:

Метою даної роботи є створення простої та ефективної системи відеоспостереження, що знаходить та ідентифікує обличчя у відео потоці. В якості оболонки даної системи використано web-інтерфейс. Для підвищення ефективності роботи поєднано алгоритми розпізнавання образів SURF та алгоритм Віоли-Джонса.

Актуальність:

На сьогодні задля безпеки життєдіяльності питання відеоспостереження постає особливо важливо, а використання web-інтерфейсу дозволяє полегшити поширення баз даних серед користувачів та надає легкий доступ до системи з будь-якого місця.

Отримані результати:

  1. Спроектовано та розроблено web-орієнтовану систему відеоспостереження.
  2. Для покращення якості виокремлення у відеопотоці обличчя з метою його подальшого розпізнавання, у системі було поєднано алгоритм SURF та алгоритм Віоли-Джонса.
  3. Реалізована можливість роботи з базами даних за використання MySQL.

Висновки: 

На основі вивчених алгоритмів розпізнавання образів, створено систему, що ідентифікує обличчя у відеопотоці з використанням web-інтерфейсу.

Для розробки системи було використано мови програмування C++, PHP, JavaScript та графічна бібліотека OpenCV.

Перелік посилань:

Бьерн Страуструп Язык программирования C++. Специальное издание / Пер. с англ. — М.: Издательство Бином, 2011 г. — 1136 с: ил.

Дэвид Форсайт, Жан Понс Компьютерное зрение. Современный подход // Пер. С англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 928 с.

Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS, 2nd Edition// R.Nixon O`REILLY.

http://docs.opencv.org

http://habrahabr.ru/post/134857

http://habrahabr.ru/post/103107/