×
Вхід:
photo
Тетяна Василівна Литвинова

в.о. директора ФТІ НТУУ "КПІ ім. Сікорського", доцент кафедри інформаційної безпеки

XVII Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та iнформатики»

Конф0

25 − 26 квiтня 2019р. в КПI iм. Iгоря Сiкорського на базі Фiзико-технiчного iнституту проходила XVII Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених  «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та iнформатики»
Конференцію відкрив голова програмного комітету проректор з науково-педагогiчної роботи д.т.н., професор Новiков О. М.

На пленарному засіданні студенти мали можливість послухати цікаві доповіді відомих науковців про найсучасніші досягнення фізики, кібербезпеки, прикладної математики:

  1.  Темна сторона Всесвiту. С. Л. Парновський, д.ф.-м.н., професор, провiдний науковий спiвробiтник Астрономiчної обсерваторiї КНУ iм. Тараса Шевченка, професор кафедри фiзики енергетичних систем Фiзико-технiчного iнституту КПI iм. Iгоря Сiкорського
  2. Система агрегацiї соцiальних  медiа  з  питань  кiбербезпеки. Д. В. Ланде, д.т.н., професор, завiдувач вiддiлу спецiалiзованих засобiв моделювання Iнституту проблем реєстрацiї iнформацiї НАН України, професор IСЗЗI КПI iм. Iгоря Сiкорського
  1. Важкi задачi комп’ютерного  зору.  В. Ю. Сдобнiков, технiчний директор Apostera GmbH

 

Далі робота продовжувалась в 6 секціях:

  1. Актуальнi питання сучасної фiзики
  2. Фiзика енергетичних систем
  3. Фiзико-технiчнi аспекти кiбербезпеки
  4. Математичнi методи комп’ютерного моделювання та кiбернетичної безпеки
  5. Системи та технологiї кiбернетичної безпеки
  6. Теоретичнi та прикладнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї

Матеріали конференції – 62 доповіді  українською та англійською мовами, які будуть традиційно опубліковані найближчим часом в збірці, свідчать про високий інтелектуальний рівень старшокурсників. Найкращі роботи з кібербезпеки, криптографічного захисту інформації, математичних методів аналізу інформації в кіберпросторі, кібербезпеки інтернету речей тощо після доопрацювання будуть опубліковані у другому випуску новоствореного в ФТІ англомовного журналу Theoretical and Applied Cybersecurity.

Конф2   Конф5Конф6  Конф7Конф10Конф3

 
Конф1

Квітень 26, 2019