×
Вхід:

Яка спеціальність краща?

Cpec
ФТІ – це не тільки окремі навчальні напрями, спеціальності,  це особливі випускники, відомі  не тільки в Україні, а й за її межами. Крім ґрунтовних фундаментальних і професійних знань вони відрізняються гнучкістю мислення, нестандартними підходами у вирішенні задач, наполегливістю,  широким світоглядом. Фізтех дає їм  багато можливостей проявити себе в різних галузях.  Дуже важливо те, що, фундаментальна підготовка на рівні університетів поєднується з практичними навичками – починаючи з практики після 3 курсу,   студенти працюють в реальних колективах, виконують реальні завдання високих фахівців в своїй галузі, які перетворюються в   дипломні роботи бакалавра, магістра (в розкладі для цього є окремі дні).

Спеціальності «Прикладна фізика і наноматеріали»,«Прикладна математика» фізтехівські, наукоємні, насичені не тільки університетськими фізикою і математикою, а й фундаментальними знаннями інформаційних технологій (структурне, об’єктно-орієнтоване, web-програмування на основі мов С, С++, java, Python тощо),  дисциплінами з новітніх галузей, які на межі фізичних й математичних знань. В навчальних планах математиків: Фізична інформатика, Квантова інформатика, Технології мультимедіа, Інтелектуальний аналіз даних, Методи машинного навчання (Machine Learning) і обчислювального інтелекту (Computational Intelligence), розроблення математичних і програмних засобів обробки великих масивів даних (Big Data), Структурні методи розпізнавання образів та інші. В навчальних планах фізиків: Квантова електроніка, Оптоелектроніка, Симетрія в фізиці, Біофізика складних систем, Основи гідрогазодинаміки і теплопередачі, Турбулентність і її виміри. Студентам можна позаздрити – лекції читають відомі фахівці з інститутів НАНУ  фізичного і математичного профілю, IT структур, поважних установ в галузі захисту інформації.

Спеціальність  «Кібербезпека» більше спрямована на розв’язок практичних задач, вона ближче до інженерної освіти, інновацій, але, на відміну від інших інженерних спеціальностей, в ФТІ  вона теж насичена ґрунтовною фундаментальною освітою, яка, за відгуками роботодавців і випускників,  «форматує» мислення, допомагає швидко знаходити нетривіальні рішення в досягненні  мети. Звісно, що без досконалого володіння комп’ютерними технологіями, ця спеціальність не може обійтись.