×
Вхід:

Які особливості напряму “Прикладна математика” в Фізико-технічному інституті?

ml-900

Це застосування сучасного математичного апарату для розв’язку прикладних проблем – в економіці, космічних дослідженнях, захисті інформації тощо. Фахівці можуть створювати нові математичні методи і технології комп’ютерної обробки інформації.
В ФТІ вони отримують потужний курс комп’ютерної підготовки – системний огляд всіх типів програмного забезпечення ЕОМ, мови програмування С++, Java, об’єктно-орієнтоване програмування, програмування web-додатків, системне програмування, сучасні технології програмування (хмарні обчислення, GRID, …), операційні системи, бази даних, мережі ЕОМ, забезпечення якості програмних засобів, управління ІТ – структурами, програмування програмних комплексів,….Всі дисципліни відпрацьовуються в комп’ютерних практикумах. ІТ-технології постійно змінюються, дуже швидко розвиваються, але викладачі фізтеху весь час dataminingпереглядають навчальні програми і навчальні плани і не відстають від часу. Студенти отримують поглиблені знання в напрямах підтримки прийняття рішень та дослідження операцій (Data Mining), методів машинного навчання та штучного інтелекту (Machine Learning), нелінійного аналізу, квантової інформатики.  Знань з комп’ютерних дисциплін, отриманих в ФТІ, достатньо для того, щоб успішно працювати в ІТ-фірмах. Прикладів багато – декілька років тому Mikrosoft bigDataпроводила конкурсний відбір серед студентів України для співпраці. Серед 10 студентів, які пройшли відбір, було 6 студентів ФТІ. Вони працювали в Копенгагені, підготували і захистили магістерські дисертації, дехто і зараз там працює. Випускники стають розробниками технологій і засобів моделювання, працюють у провідних компаніях з потужним дослідницьким потенціалом, в IT-компаніях, міжнародних корпораціях «Samsung», «Microsoft», «Cisco», «ЕPAM Systems», «Luxoft», а також створюють і очолюють власні machine-learning.idgeкомпанії («Infosafe IT», «Prom.ua»).
Молодь з математичним складом розуму, схильна до системних досліджень і аналітики, знайде до чого прикласти свої здібності. Для цього вона отримає потужний фундамент на рівні класичних університетів. Завдяки співпраці з Інститутом математики, Інститутом космічних досліджень, Кібцентром НАН України вони швидко захищають дисертації, шукають своє місце в житті, озброївшись найвищою кваліфікацією. Випускники захищають дисертації і працюють не тільки в Україні, а й за рубежем, наприклад у всесвітньовідомому  інституті Макса Планка (Німеччина), працюють там і є відомими математиками в Україні. Ось цитата зі статті Олександра Рожена в тижневику «Дзеркало тижня» №33, 06, вересень 2008 

AntonMtllitВласенко“Ще хотів би зазначити, що і Власенко, і Мелліт, і Рибак навчалися не
на механіко-математичному факультеті в Національному університеті ім. Шевченка, а на фізико-технічному факультеті в КПІ.

— Але математикові вчитися на фізтесі якось не личить. Математики завжди з певною іронією сприймають математику від фізиків. Вони вважають її не зовсім чистою…
— А тим часом у Національному технічному університеті на фізтесі є серйозна математична школа. Це підтверджується рівнем студентів-випускників — Мелліт подався в аспірантуру в Інститут математики Товариства М.Планка, де успішно працює над темою рівня премії Філдса. Такі люди вкрай потрібні країні. І поводитися з ними потрібно уважно й бережно. Є люди справді видатні, котрих запросить будь-який університет. Ми не маємо розкидатися такими талантами. Для них академія повинна створити спеціальні умови.”

 

rubak