×
Вхід:
перший заступник директора ФТІ НТУУ "КПІ ім. Сікорського", доцент кафедри інформаційної безпеки
Тетяна Василівна Литвинова к.т.н.
Литвинова Тетяна Василівна - доцент кафедри інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту НТУУ "КПІ", в.о. директора ФТІ з 2 лютого 2015 року. Закінчила з золотою медаллю середню школу м.Києва,  потім,  з відзнакою, фізико-технологічний (нині інженерно-фізичний) факультет Київського  політехнічного інституту. Працювала на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, доцента кафедр загальної та експериментальної фізики, фізики металів. З 1995 року приймає активну участь у створенні та розвитку фізико-технічного факультету (пізніше - Фізико-технічного інституту) НТУУ “КПІ”. На посаді доцента кафедри інформаційної безпеки ФТІ - з 1999 року. В 2000 році нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України”. Розробила та поставила лекційні курси за дисциплінами “Теорія тепло- і масопереносу”, “Обчислювальна фізика”,  “Спеціальні глави дифузійного масопереносу”,  “Моделювання та оптимізація технологічних процесів”,  “Організація експерименту та використання мікропроцесорної техніки”,  “Загальна фізика”,  "Безпека підприємницької діяльності",  "Основи наукових досліджень та організація науки".  Альма-матер

НТУУ

На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
 • Фізика 1. Механіка. Електро- і магнітостатика. Фізика 2. Електрика і магнетизм. Коливання. Фізика 3. Хвилі. Оптика. Основи атомної фізики.
Наукові інтереси:
 • Фізика твердого тіла. Теорія масопереносу. Нанокристалічні матеріали.Педагогіка вищої школи.
Наукова діяльність:
 • Була відповідальним виконавцем 3 госпрозрахункових та 4 держбюджетних робіт Була науковим керівником 2 держбюджетних робіт Має більше 30 наукових праць. Індекс Гірша 1 https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/document_search_result Google Scholar 18 https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=ge2FzyUAAAAJ
Публікації на сайті
ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ З ЕКСПЕРТАМИ НАЗЯВО ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ ОНП PHd “ПРИКЛАДНА ФІЗИКА”

НАЗЯВОВ межах програми роботи експертної комісії НАЗЯВО з акредитації ОНП PHd “Прикладна фізика” 8 липня 2021 року о 16.00  відбудеться  відкрита он-лайн зустріч для всіх охочих учасників освітнього процесу.

Запрошуємо всіх бажаючих висловитись щодо ОПП Прикладна фізика  підключатись о 16:00 до конференції Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/75433762410?pwd=M0ovVnprMlkxaG5wUkRWcGIrQ3F1QT09
Ідентифікатор конференції: 754 3376 2410
Пароль: 2021

ЗАПРОШУЄМО СТУДЕНТІВ 3-6 КУРСІВ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ФТІ! ЧЕРГОВА ОНЛАЙН ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ SAMSUNG RESEARCH UKRAINE

Logo-Samsung109 червня о 16.00 годині відбудеться чергова онлайн зустріч з партнерами ФТІ,  представниками  дослідницького центру Samsung Research Ukraine (SRK). На зустрічі Ви зможете детальніше дізнатися про напрямки розробок та досліджень, які проводяться в SRK– штучний інтелект та його застосування в кібербезпеці, доповненій реальності та робототехніці, інші. А найголовніше, ви зможете дізнатися про можливості вашої співпраці з компанією у таких напрямках: Детальніше

ВІТАЄМО З ОБРАННЯМ!

Новиков

26 травня 2021 року відбулася сесія Загальних зборів Національної академії наук України, під час якої обрано академіків і член-кореспондентів НАН України. Серед них – Новіков Олексій Миколайович, професор, директор ФТІ. Його обрано  член-кореспондентом НАН України по Відділенню інформатики.

Колектив Фізтеху щиро вітає свого лідера та бажає наснаги і  нових успіхів!

ОНЛАЙН ЗУСТРІЧ КЕРІВНИЦТВА ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ З ПРЕДСТАВНИКАМИ КОМПАНІЇ SAMSUNG

Рукопожатие26.05.2021р. відбулась онлайн зустріч керівництва Фізико-технічного інституту: директора Новікова О.М., першої заступниці директора Литвинової Т.В. та відповідальної за роботу зі  стейкхолдерами-роботодавцями Носок С.О.  із керівництвом компанії Samsung R&D Institute Ukraine (SRK): віце-президентом з технологій та розробок SRK Фісуненко А.Л. та відповідальним за співпрацю SRK з університетами  Ковальчуком А.О.  В ході зустрічі обговорювались результи переддипломної практики здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня підготовки та основні питання, пов’язаними з подальшим розвитком партнерських стосунків, дуальної освіти, послідовність дій вступу на магістерську дуальну освіту. Детальніше

ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ ФІЗТЕХУ ІЗ ЗРАЗКОВОЮ АКРЕДИТАЦІЄЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “ПРИКЛАДНА ФІЗИКА”!

НАЗЯВОВітаємо фізиків!

18 травня відбулось засідання Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), на якому було затверджено рішення Галузевої ради щодо акредитації  ОП “Прикладна фізика” на рівнях бакалавра і магістра. Обидві програми акредитовані!

Акредитація ОП “Прикладна фізика” на рівні бакалавра отримала статус ЗРАЗКОВОЇ!

ОНЛАЙН ЗУСТРІЧ КЕРІВНИЦТВА ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ З ПРЕДСТАВНИКАМИ КОМПАНІЇ SOFTSERVE

SoftServ13.05.2021р. відбулась онлайн зустріч керівництва Фізико-технічного інституту з представниками компанії SoftServe.  SoftServe – провідна IT-компанія, що займається консалтингом та розробкою програмного забезпечення. В ході зустрічі обговорювалися основні питання співпраці, а саме питання стажування, організації та проведення всіх видів практик, проведення спільних лекційних занять, тощо.

ВІТАЄМО ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ МОНАСТИРСЬКОГО ГЕНАДІЯ ЄВГЕНОВИЧА!

МонастирськийВітаємо доцента кафедри прикладної фізики Фізтеху Монастирського Генадія Євгеновича з блискучим захистом докторської дисертації і присвоєнням наукового ступеню доктора фізико-математичних наук!!!

Наснаги і подальших успіхів!

ХІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПОЧАЛАСЬ!

Конф2Почала роботу ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  “Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та iнформатики” (13 − 14 травня 2021 р., м. Київ, Україна).  Організатор конференції – Фізико-технічний інститут.

Конференцiя вiдбувається щорiчно на базi Фiзико-технiчного iнституту Нацiонального технiчного унiверситету України «Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського».

Основна мета конференцiї — обмiн досвiдом та досягненнями мiж молодими науковцями,
що працюють у рiзноманiтних галузях математики, фiзики та iнформатики.

Детальніше

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТІ ЗНО ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ФТІ. КОЕФІЦІЄНТИ ТА РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛА

Абитуриент21

Формула для розрахунку конкурсного бала:

 КБ = (П1 ∙ К1 + П2 ∙ К2 + П3 ∙ К3 + СДП ∙ КСДП) ∙ СК ∙ ГК

 • П1…П3 – бал за відповідний конкурсний предмет
 • К1…К3 – відповідний коефіцієнт конкурсного предмету
 • СДП – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки
 • КСДП – коефіцієнт бала СДП для спеціальностей ДП – 0,05
 • СК – сільський коефіцієнт для випускників шкіл 2021 р., зареєстрованих в сільській місцевості – 1,02 (для спеціальностей ДП – 1,05)
 • ГК – галузевий коефіцієнт для заяв з пріоритетністю 1 або 2 на спеціальності ДП – 1,02
 • ДП – спеціальності, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому)
 • Вагові коефіцієнти за мотиваційний лист та середній бал свідоцтва про ПЗСО – 0
 • Максимальний конкурсний бал становить 200
 • Мінімальний для зарахування – 125
Спеціальність для вступу на освітній ступінь «бакалавр» Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
105 Прикладна фізика та наноматеріали ДП 1. Українська мова 0,25
2. Математика 0,5
3.  Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України 0,2
113 Прикладна математика

 

1. Українська мова

0,3
2. Математика 0,5
3.  Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України 0,2
125 Кібербезпека

 

1. Українська мова

0,3
2. Математика 0,5
3.  Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України 0,2

Вступ

ВІДКРИТІ ЗУСТРІЧІ З ЕКСПЕРТАМИ НАЗЯВО ЩОДО ОСВІТНІХ ПРОГРАМ “ПРИКЛАДНА ФІЗИКА”

НАЗЯВО В межах програм роботи експертних комісій НАЗЯВО з акредитації освітніх програм “Прикладна фізика” на рівнях  бакалавра і магістра відбудуться  відкриті зустрічі для всіх охочих учасників освітнього процесу Детальніше