×
Вхід:

Етапи становлення

  

14 лютого 1995 року – створення фізико-технічного факультету подвійного підпорядкування МОН України та НАН України спільним наказом №25/35, який підписано Президентом НАН України академіком Б.Є.Патоном та міністром освіти України академіком М.З. Згуровським.

 

 

 


Березень-липень 1995 року – розроблено концепцію створення та розвитку факультету на основі вивчення досвіду роботи МФТІ, НТУУ «КПІ», КНУ ім.Т.Шевченка. Закладено засади фундаментальної фізико-технічної системи підготовки фахівців та професійно-орієнтаційної роботи, укладено угоди про співпрацю з ліцеєм «Лідер», науково-природничим ліцеєм №145, ліцеєм «Наукова зміна» та іншими, проведено перший набір студентів на факультет в кількості 45 осіб.

 

 

 

 

 

 

Березень-вересень 1995 року – закладено основи кадрової, методичної, навчальної та матеріальної бази для першого навчального року: розроблено навчальні плани та отримано ліцензії на підготовку фахівців за навчальними напрямами «Прикладна фізика» та «Прикладна математика».

 

 

 

 

1995 – 1997 роки – створено комплекс навчальних лабораторій з загальної фізики та комплекс навчальних лабораторій з комп'ютерних технологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень 1997 року – створено кафедру прикладної фізики в складі фізико-технічного факультету.

 
 

 

1998 – 2001 рік – закладено засади системи фахової підготовки, створено мережу базових установ за участю 12 інститутів НАН України, Департаменту інформатизації Нацбанку України та інших установ для спільної кваліфікаційної підготовки студентів (науково-виробнича практика, виконання дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра).

 

 

 

 

Серпень 1999 року – створено Фізико-технічний інститут, до складу якого увійшли фізико-технічний факультет та новостворені кафедра інформаційної безпеки, факультет довузівської підготовки, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі інформаційної безпеки.

Березень 2000 року – інтеграція Особливого конструкторського бюро «Шторм» та науково-дослідного центру «Акустика» до складу Фізико-технічного інституту.

 

 

 

 

Квітень 2000 року – створено факультет інформаційної безпеки у складі кафедри інформаційної безпеки, новостворених кафедр математичних методів захисту інформації та фізико-технічних засобів захисту інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень 2001 року – перший випуск 23 магістрів. Вручення дипломів засновниками ФТІ Президентом НАН України академіком Б.Є.Патоном та ректором НТУУ «КПІ» академіком М.З. Згуровським.

 

 

 

 

 

2004, 2005 роки – укладання угод про партнерські зв`язки з українськими представництвами фірм “Sun Microsystems”, “Nortel Networks”, “Microsoft” та іншими.