×
Вхід:

Історія

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Директор НН ФТІ член-кореспондент НАН України, д-р техн. наук проф. О.М. Новіков

Директор НН ФТІ член-кореспондент НАН України, д-р техн. наук проф. О.М. Новіков

Історія Навчально-наукового фізико-технічного інституту починається з 1995 року, коли спiльним наказом Мiністерства освiти та Нацiональної академiї наук України за № 25/35 вiд 14 лютого 1995 року було створено фізико-технічний факультет подвійного підпорядкування – Міністерства освіти та Національної академії наук України. Наказ підписали Президент НАН України академік Б.Є. Патон та Міністр освіти України того часу, академік НАН України М.З. Згуровський.

Президент НАН України академік Б.Є. Патон

Президент НАН України академік Б.Є. Патон

У 1995 році Фізтех почав роботу «з коліс» – одночасно формувалась команда інституту – студентський та викладацький склад; здійснювалось знайомство з провідними шкільними закладами фізико-математичного чи природничого спрямування, закладались основи методичного, навчального, наукового напрямків діяльності, створювалась матеріальна база, почали формуватись власні традиції.

Фізико-технічний інститут на базі фізико-технічного факультету було створено у 1999 році.

Визначальний внесок у створення інституту зробили академіки Б.Є. Патон, М.З. Згуровський, В.Г. Бар’яхтар, Ю.Л. Далецький, П.Г. Костюк, М.С. Веселовський, Ю.І. Якименко, А.К. Шидловський, член-кореспонденти С.І. Сидоренко, В.Т. Черепін, М.Л. Горбачук, професори М.В. Білоус, В.О. Бржезицький та інші.

Міністр освіти України (1994-1999 рр ) академік  НАН України М.З. Згуровський

Міністр освіти України (1994-1999 рр )
академік НАН України
М.З. Згуровський

Метою створення ФТІ було зміцнення в Україні фізико-технічної системи вищої освіти у пріоритетних напрямах – природничих та технічних науках, що базується на ґрунтовній та інтенсивній підготовці з математики, фізики, сучасної інформатики, іноземної мови на першій фазі навчання та поглибленій професійній підготовці на завершальній фазі. Система набула особливого значення в умовах ринкової економіки, прискореного розвитку наукоємних технологій, коли зростає попит на фахівців широкого профілю, здатних швидко змінювати рід та характер професійної діяльності, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості, набувати нових знань із використанням сучасних інформаційних технологій.

З 2021 року Фізико-технічний інститут отримав назву Навчально-науковий фізико-технічний інститут (НН ФТІ).

Директором інституту  з 1995 по сьогодення є член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф. Олексій Миколайович Новіков. В 2014-2019 роках посаду директора обіймала к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна.

Президент НАН України академік  Б.Є. Патон та Міністр освіти України академік М.З. Згуровський  вітають перших випускників

Президент НАН України академік Б.Є. Патон та Міністр освіти України академік М.З. Згуровський вітають перших випускників

Головним результатом праці колективу Фізико-технічного інституту є побудова потужного навчально-наукового підрозділу КПІ ім. Ігоря Сікорського, який поважають на ринку праці, у науковому середовищі, шкільна спільнота. Цей результат отримано завдяки співпраці та великій підтримці колег по Київському політехнічному інституту, науковців Національної академії наук України, провідних ліцеїв та шкіл України.

В навчальному процесі брали участь високопрофесійні фахівці установ HAH та МОН України, серед них 3 віце-президенти та 15 академіків, 15 член-кореспондентів HAH України, 55 професорів, докторів наук, 15 доцентів, кандидатів наук.

Сайт НН ФТІ

Сайт НН ФТІ

ФТІ підготував понад 4 тисяч бакалаврів та 2 тисячі магістрів. В інститутах НАН України – математики, теоретичної фізики, кібернетики, металофізики та ін., в КПІ ім. Ігоря Сікорського, закордонних університетах випускники захистили понад 10 докторських та 100 кандидатських дисертацій.

Перший випуск ФТІ. 2001 рік

Перший випуск ФТІ. 2001 рік

 

Більшість випускників працює в Україні провідними фахівцями, науковцями, на державній службі, є засновниками та керівниками високотехнологічних бізнес-компаній. Серед них – Віктор Жора, Сергій Скакун, Володимир Куліш, Максим Щерба, Марія Скулиш, Єгор Анчішкін, Микола Палієнко, Тарас Мурашко, Денис Горовий, Роман Сологуб, Сергій Поята, Артем Михайлов та інші. За результатами опитування роботодавці стабільно дають високу оцінку їх кваліфікації, зокрема, за рейтингом журналу FORBES ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського визнаний кращим в Україні за 2021 рік за номінацією «Точні науки».

Серед партнерів НН ФТІ інститути НАН України, в тому числі: кібернетики, математики, фізики, металофізики, фізіології, напівпровідників, проблем матеріалознавства, Інститут космічних досліджень НАН та ДКА України, провідні наукоємні компанії, серед них: Samsung R&D InstituteUkraine, EPAM systems Ukraine, NetCracker Ukraine, GlobalLogic Ukraine та інші. Підписано 30 договорів про співробітництво та працевлаштування, виконання яких має реальні результати. В компанії Samsung працює понад 100 випускників, тісні партнерські стосунки завершились наданням обладнання смарт класу з інтерактивною дошкою для студентів. Були підписані меморандум про співпрацю, договір про співробітництво та дуальну форму освіти.

Зустріч науковців НН ФТІ з керівництвом Samsung  R&D InstituteUkraine

Зустріч науковців НН ФТІ з керівництвом Samsung R&D InstituteUkraine

 

За рейтингом журналу FORBES ФТІ визнано кращим в Україні за 2021 рік за номінацією «Точні науки»

За рейтингом журналу FORBES ФТІ визнано кращим в Україні за 2021 рік за номінацією «Точні науки»

На поточний час Навчально-науковий фізико-технічний інститут налічує понад 1000 студентів, понад 100 викладачів та співробітників. Інститут – це розвинений навчально-науковий комплекс, який об’єднує 4 кафедри; 2 науково-дослідних підрозділи: НДЦ «ТЕЗІС», науково-дослідну лабораторію «Фізика новітніх технологій»; 2 навчально-наукові лабораторії: інформаційної безпеки, технічної інформаційної безпеки; 2 комплекси навчальних лабораторій, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації з інформаційної та кібербезпеки. Про зростання попиту на освітні програми ФТІ свідчить

стійке зростання державного замовлення по всіх спеціальностях, кількість першокурсників та магістрантів за останні 10 років збільшилась майже втричі.

ФТІ поєднує освітню діяльність з широким колом наукових досліджень. Про це свідчить попит на наукові розробки ФТІ.

В рамках засновницької школи Системного аналізу працює наукова школа «Моделювання та безпека складних систем» на чолі з чл.-кор. НАН України, д-ром техн. наук, проф. О. М. Новіковим.

Наукова школа «Моделювання та безпека складних систем»

Наукова школа «Моделювання та безпека складних систем»

Державними преміями України в галузі науки і техніки відзначені 3 провідних вчених Інституту, і 1 –  Премією Президента України для молодих вчених.

Фаховий журнал «Theoretical аnd Applied Cybersecurity» входить до переліку наукових фахових видань категорії «Б».

Понад 20 років проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, спірантів та молодих учених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики»

Журнал «Theoretical Аnd Аpplied Сybersecurity»

Журнал «Theoretical Аnd
Аpplied Сybersecurity»

Студенти ФТІ вибороли 150 нагород в олімпіадах з фізики, математики, інформатики, інших. Серед перемог – 35 нагород на змаганнях світового рівня (в т.ч. 6 Гран-прі) на Всесвітніх олімпіадах з математики (IMC), командному чемпіонаті світу з програмування (ICPC) за версією ACM в Лондоні, Токіо Празі, Варшаві, Бухаресті, Мюнхені, Скоп’є (Македонія), Благоєвграді (Болгарія) тощо. Серед багаторазових переможців зазначених олімпіад – студенти-випускники Фізтеху: Олександр Рибак, Антон Мелліт, Сергій Торба, Марія Власенко, Андрій Гоголєв, Кирило Веденський, Богдан Нагірняк, Богдан Борисюк, Борис Байденко та інші.

 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених


Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених

У період з 2012 по 2019 роки до яскравих перемог студентів та спів робітників ФТІ додалась серія блискучих виступів на чемпіонатах світу серед «білих» хакерів за версією CTF команди dcua під керівництвом завідувача і засновника навчально-наукової лабораторії технічної інформаційної безпеки НН ФТІ, доцента, к.т.н. М.І. Ільїна. У 2016 році команда виборола титул Чемпіонів світу серед більш ніж 12 тисяч команд.

Талановитих студентів Навчально-науковий фізико-технічний інститут привертає креативними підходами до профорієнтаційної роботи. Головним профорієнтаційним заходом інституту є конкурс талановитої шкільної молоді «Техно-Україна» ‒ національний етап міжнародного конкурсу ISEF (США). З 2009 року було проведено 13 таких конкурсів за участю більш ніж 2 тисяч школярів старших класів.

Розвиток і успішну діяльність НН ФТІ здійснюють кафедри:

Серед перемог - 35 нагород на змаганнях світового рівня (в т.ч. 6 Гран-прі) на Всесвітніх олімпіадах з математики (IMC)

Серед перемог – 35 нагород на змаганнях світового рівня (в т.ч. 6 Гран-прі) на Всесвітніх олімпіадах з математики (IMC)

  1. Кафедру прикладної фізики створено в 1997 році за активного сприяння провідних науковців НАН України. Першим завідувачем кафедри був віце-президент НАН України академік НАН України, д.т.н., проф. А.П. Шпак (в 1997-2001 роках). В 2001-2021 роках кафедру очолював д.т.н., проф. С.О. Воронов. З 2021 р. очільником кафедри є д.ф-м.н., проф. Г.Є. Монастирський.

Кафедра готує фахівців за освітньою програмою «Прикладна фізика» спеціальності 105 Прикладна фізика та нанотехнології на 3 рівнях вищої освіти.

Високий професіоналізм активно діючих науковців, залучених до навчального процесу, дозволив кафедрі увійти в робочу групу з розробки державних стандартів підготовки фахівців за спеціальністю. В 2021 році кафедра успішно пройшла акредитацію освітньої програми «Прикладна фізика» за трьома рівнями вищої освіти, за першим із відзнакою.

 Конкурс талановитої шкільної молоді «Техно-Україна» національний етап міжнародного конкурсу ISEF (США)


Конкурс талановитої шкільної молоді «Техно-Україна» національний етап міжнародного конкурсу ISEF (США)

Усталеною практикою колективу стало залучення студентів до виконання науково-дослідних проєктів на базі інститутів НАН України, в науково-дослідній лабораторії «Фізика новітніх технологій», наукових гуртках НН ФТІ. Роботи студентів не раз виборювали премії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: Леонід Оліфер, Тетяна Закусило, Ярина Мамчур; премії НАН України для молодих учених: Ілля Ольховик, Гліб Куп’янський; перемоги в міжнародному cтудентському турнірі з фізики: Яна Калисецька.

Сайт кафедри прикладної фізики

Сайт кафедри прикладної фізики

Напрями наукової роботи кафедри – фізика сучасних технологій: нанотехнології, квантова інженерія і матеріалознавство, фотоніка, фізика перспективних джерел енергії та енергозбереження, фізика нейрофізіологічних процесів.

 

  1. Кафедру інформаційної безпеки створено в 1999 році.

Першим завідувачем кафедри з 1999 по 2013 рік був д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України, директор Фізико-технічного інституту О.М. Новіков. З 2013 року по 2021 рік кафедру очолював к.ф.-м.н., доцент М.В. Грайворонський. З початку 2022 року очільником кафедри є д.т.н., професор Д.В. Ланде.

Кафедра інформаційної безпеки

Кафедра інформаційної безпеки

Кафедра готує фахівців на 3 рівнях вищої освіти за двома освітніми програмами: «Системи, технології та математичні методи кібербезпеки» та «Системи технічного захисту інформації» спеціальності 125 Кібербезпека.

Високий рівень навчального процесу забезпечується використанням сучасного обчислювально-комунікаційного обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення, зокрема, кіберполігону на платформі Range Force, наданому в рамках проєкту USAID «Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine». Використання полігону сприяє активний практичній роботі студентів із проведення та дослідження кібератак і забезпечення захисту від них.

Напрями наукової роботи кафедри: застосування штучного інтелекту   в кібербезпеці, аналіз комп’ютерних інцидентів методами машинного навчання, інтелектуальний аналіз Big Data у сфері кібербезпеки, методи моделювання та проектування систем інформаційної безпеки, створення та впровадження систем розвідки у відкритих джерелах (OSINT), дослідження інформаційних процесів у кіберпросторі.

 

  1. Кафедру математичних методів захисту інформації створено в 2000 році. Першим очільником кафедри був один з провідних вчених України в галузі криптографії, член-кореспондент НАН України, д.ф-.м.н., професор М.М. Савчук. З 2020 року кафедру очолює д.т.н,. доц. С.В. Яковлєв.

 

Кафедра метематичних методів захисту інформації

Кафедра метематичних методів захисту інформації

Основу колективу кафедри склали вчені Київської наукової школи криптографії академіка НАН України І.М. Коваленка, які мали великий досвід вирішення теоретичних і практичних задач інформаційної та кібернетичної безпеки.

Кафедра готує фахівців зі спеціальності 113 Прикладна математика на 3 рівнях вищої освіти за освітньою програмою «Математичні методи криптографічного захисту інформації», які здатні вирішувати найскладніші проблеми інформаційної безпеки, що потребують дискретних та алгебраїчних перетворень інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

  1. Кафедру математичного моделювання і аналізу даних створено в 2021 році. Кафедра продовжує традиції щодо підготовки фахівців за спеціальністю 113 Прикладна математика, розпочаті та розвинені на кафедрі інформаційної безпеки. Новостворену кафедру очолила вчена в галузі штучного інтелекту д.т.н. професорка Н.Н. Куссуль.

З 2021 року кафедра розпочала набір студентів на освітню програму «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору» на всіх рівнях вищої освіти. Введено в дію сертифікатні програми «Моделі аналізу даних для комп’ютерного зору» та «Моделі та методи інтелектуального аналізу гетерогенних даних». Ключові особливості освітніх програм – наукова співпраця з провідними університетами і науковими установами України та світу, кваліфікаційні роботи здобувачів  в рамках реальних міжнародних проєктів.

Кафедра математичного моделювання і аналізу даних

Кафедра математичного моделювання і аналізу даних

Кафедра активно розвиває міжнародні зв’язки в межах проєктів за програмами ЄС FP-7 та Horizon 2020 з розробки методології глибинного навчання для геопросторових даних, впровадження новітніх супутникових технологій у вирішення проблем сталого розвитку та створення міжнародної системи космічних спостережень Землі GEOSS, докладає зусиль для включення України до Європейського дослідницького простору у сфері спостереження Землі з космосу.

В останні роки КПІ ім. Ігоря Сікорського тримає найвищі рейтинги серед вищих навчальних закладів України. Відбулося це завдяки фундаментализації освіти, зміцненню професійної підготовки, активізації роботи с талановитою шкільною молоддю, покращенню всіх складових освіти. В досягненнях університету є частка внеску Навчально-наукового фізико-технічного інституту.