×
Вхід:

Дуальна освіта

Запрошуємо в магістратуру ФТІ небайдужих до творчого процесу, прикладної фізики, математичного моделювання фізичних процесів,  прикладної математики і безпеки даних, динамічного програмування, інтелектуального аналізу і розпізнавання образів, аналітичних методів кібербезпеки та криптографічного захисту інформації. Гарантуємо успішний старт для кар’єрного росту.

Початок співпраці в царині освіти – Візит керівництва компанії Samsung Electronics 13.02.2018 р.
Підписано меморандум про дуальну освіту між Фізтехом і компанією Samsung Electronics! 21.11.2018 р.

ДУАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ

 

Dual1

Поєднання теоретичного навчання у ВНЗ з професійним в установі роботодавця

Пілотний проекту дуальної системи навчання між Samsung Electronics та КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі Фізико-технічного інституту

Спеціальності:

105 Прикладна фізика та наноматеріали

113 Прикладна математика

125 Кібербезпека

Особливості організації навчального процесу

– для зарахування в магістратуру вступник повинен подати документи до магістратури ФТІ і пройти вступні випробування за загальними правилами прийому до магістратури,
– для зарахування на навчання за дуальною формою вступники, випускники бакалаврату, подають відповідну заяву в приймальну комісію ФТІ, проходять тестування в Samsung Electronics,
– після зарахування вступник на дуальну форму навчання підписує договір з роботодавцем, згідно з яким він зобов’язується виконати навчальний план ВНЗ за дуальною формою, а також пройти стажування в творчих колективах роботодавця,
– тематика, програма і графік стажування узгоджується з тематикою і програмою науково-дослідної роботи за темою, наукової практики та виконання магістерської дисертації в ВНЗ, графіком навчального процесу ВНЗ,
– під час проходження стажування студент отримує заробітну плату згідно штатного розкладу Samsung Electronics, стипендію в ВНЗ студент отримує за правилами ВНЗ на основі рейтингу навчання за семестр

Dual2