×
Вхід:
заступник директора з методичних питань, доцент кафедри інформаційної безпеки
Сергiй Анатолiйович Смирнов к.ф.-м.н., с.н.с.
1980-1986 студент МФТІ, 1986-1989 аспірант МФТІ, 1989-1996  Ін-т кібернетики НАН України, 1996-2009  Ін-т космічних досліджень НАН та НКА України, з 2009 - Фізико-технічний інститут НТУУ "КПІ". Викладаю у ФТІ з 1999 року. Альма-матер

Московський фізико-технічний інститут

На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
 • спеціальні розділи математики, математичне моделювання, моделі та методи прийняття рішень, рішення в умовах невизначеності, моделі та методи технологій мультімедіа, рефлексивні моделі та поведінка вибору, математичне моделювання систем і процесів, вразливості критичної інфраструктури, структури систем керування, сучасні методи рефлексивного аналізу -------------------------------------------------------------------------------- В минулі роки: функціональний аналіз, системи управління знаннями, теорія керування, системний аналіз, теорія ігор
Наукові інтереси:
 • прийняття рішень, математичне моделювання, безпека складних систем
Публікації на сайті
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 125 “КІБЕРБЕЗПЕКА”!

Кібер Конкурс10 вересня 2020 р. проведено заключне засідання галузевої конкурсної комісії, створеної за Наказом № 2/32а від 14.04.2020 р. Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Комісія розглянула результати рецензування робіт претендентів на нагороди Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 125 «Кібербезпека». Від 17 вишів — учасників конкурсу з 9 міст України було представлено загалом 31 роботу. Загалом у конкурсі взяло участь 35 студентів – авторів робіт. Для забезпечення кваліфікованого рецензування в межах Конкурсної комісії було створено 4 секції за напрямами: «Системи і технології кібербезпеки» (13 робіт), «Фізико-технічні аспекти кібербезпеки» (3 роботи), «Криптографічні методи кібербезпеки» (9 робіт), «Аналітичні методи кібербезпеки» (6 робіт). Рецензування експертами відбувалося на основі однакових вимог згідно єдиної шкали оцінювання.

За результатами рецензування галузева конкурсна комісія прийняла наступне рішення:

1. Вважати переможцями проведеного конкурсу і нагородити дипломами відповідних ступенів наступних учасників:

Студенти, нагороджені дипломами І ступеню:

- Вакал Світлана Миколаївна – Сумський державний університет, шифр роботи “Pirat”;

- Шевчук Ольга Сергіївна, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського, шифр роботи “Мак-Еліс”.

Студенти, нагороджені дипломами ІІ ступеню:

- Мостюк Дмитро Леонідович – Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського, шифр роботи “Демок”.

Студенти, нагороджені дипломами ІІІ ступеню:

- Щербань Тетяна Володимирівна, Александренко Тетяна Володимирівна, Сумський державний університет, шифр роботи “Троянда”;

- Прийма Олексій Олегович, Війсковий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, шифр роботи Оцінка швидкодії програмних функцій скалярного множення”;

- Плеханов Владіслав Романович, Харківський національний університет внутрішніх справ, шифр роботи Кібербезпека”;

- Кудрявцев Антон Михайлович, Сумський державний університет, шифр роботи “Детектор”.

2. Відзначити розширення географії представництва учасників, на конкурс були представлені роботи від закладів вищої освіти, що не брали участі у конкурсі у минулі роки.

3. Оголосити подяку всім науковим керівникам робіт переможців конкурсу.

4. Рекомендувати опублікування статей за матеріалами робіт переможців конкурсу у фаховому журналі

Theoretical and Applied Cybersecurity”.

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 125 “КІБЕРБЕЗПЕКА”

Шановні учасники Конкурсу! Просимо вибачення за велику затримку з визначенням рейтингового списку по рецензіях до ваших робіт. У зв’язку з карантинними обмеженнями внаслідок складної епідеміологічної ситуації в Україні, другий тур Конкурсу буде проведений за результатами рецензування. Рейтинговий список робіт учасників наступний:

Шифр роботи

Рецензія 1

Рецензія 2

Рейтинговий бал

Pirat

80

80

160

Мак-Еліс

78

82

160

Демок

70

80

150

Троянда

65

73

138

Оцінка швидкодії

65

70

135

Кібербезпека

65

61

126

Детектор

54

70

124

Сінгапур

62

61

123

АнтиАномалія

61

62

123

Атака

60

58

118

Реклама

60

56

116

Піраміда

50

65

115

УДК 004.056.5

53

59

112

Генератор

57

54

111

Генерація параметрів

53

57

110

Витік даних

52

54

106

УДК 004.056.51

53

51

104

Криптографічний модуль

53

51

104

Орхідея

53

47

100

Класифікація

54

46

100

Зв’язок

59

41

100

SPLUNK

51

49

100

Palace

50

48

98

Cyberoo

42

47

89

Струмок

45

42

87

Сканер вразливості

45

41

86

Лаванда

49

45

84

Комірка

39

45

84

Нейронний захист

41

39

80

Автобезпека

36

39

75

Проблеми кібербезпеки

30

29

59

Нагадаємо також, що відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, учасники Конкурсу можуть протягом п’яті календарних днів після оприлюднення рейтингового списку подати заяву в письмовій формі апеляційної комісії щодо необ’єктивної оцінки їх наукової роботи. Рішення щодо визначення переможців Конкурсу буде прийнято на засіданні (в режимі відеоконференції) галузевої конкурсної комісії, затвердженої Наказом по КПІ №2/32а від 14.04.2020. Засідання відбудеться після завершення апеляційного процесу, члени галузевої конкурсної комісії будуть запрошені окремо. Заяви до апеляційної комісії приймаються за адресою s.smirnov@kpi.ua

“МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ i ПРОЦЕСІВ”

питання до іспиту для 5 курсу

 1. Загальне поняття математичної моделі. Системи і моделі.

 2. Компонентне моделювання. Концепція «віртуального стенду». Слідкуючий (асимптотичний) та точний диференціатор.

 3. Типи моделей. Схема моделювання нелінійних динамічних систем.

 4. Неперервні системи керування. Принцип суперпозиції, лінійна ланка. Моделі у просторі сигналів. Перетворення Лапласу та передаточні функції.

 5. Еталоні сигнали. Імпульсні, перехідні характеристики та передаточні функції, частотні характеристики.

 6. ВІВО-стійкість, критерії стійкості характеристичного поліному.

 7. Критерій Михайлова, ознака чергування коренів.

 8. Алгебра передаточних функцій: з’єднання та перетворення. Принцип однонаправленністі.

 9. Структурні схеми, сигнальні графи. Визначник графу, формула Мейсона.

 10. Фізична реалізованість передатних функцій. Схеми з підсилювачами та інтеграторами. Фізична реалізованість та причинність.

 11. Задача реалізації для передатних функцій. Канонічна форма спостережуваності.

 12. Задача реалізації для передатних функцій. Канонічна форма керованості.

 13. Модель системи керування у просторі станів. Реалізація у просторі станів. Канонічні нормальні форми у просторі станів.

 14. Загальна схема зв’язків між моделями лінійних систем.

 15. Керованість лінійних систем, ранговий критерій керованості.

 16. Спостережуваність лінійних систем, ранговий критерій спостережуваності.

 17. Інваріантність лінійних підпросторів у просторі станів, декомпозиція Калмана.

 18. Моделі автоматів: детерміновані, недетерміновані, ймовірнісні, кліткові, асинхронні. Види синхронізації процесів.

 19. Мережі Петрі. Призначення та неформальне визначення.

 20. Мережі Петрі. Формальне визначення. Граф розміток та його побудова.

 21. Мережі Петрі, процедура синхронізації. Можливі та сумісно можливі події. Стійкість МП.

 22. Задачі аналізу МП, безпечні МП.

 23. Експеримент з натурною, аналітичною та імітаційною моделлю. Статистичний експеримент (метод Монте-Карло). Приклад (площа кола).

 24. Методи генерації випадкових чисел. Вимоги до генераторів.

 25. Генерація випадкових чисел з визначеним розподілом, метод нелінійних перетворень.

 26. Квазінеперервність та псевдовипадковість для випадкових чисел.

 27. Моделювання випадкових подій та величин.

 28. Найпростіший вхідний потік та його моделювання.

 29. Вхідний потік Ерлангу та його моделювання.

 30. Система масового обслуговування М/М/1 та ії властивості.

 31. Система масового обслуговування М/М/1, рівняння Колмогорова-Чепмена, стаціонарні ймовірності.

 32. Система масового обслуговування М/М/1, динамічна рівновага та стаціонарні ймовірності.

 33. Критерії якості обслуговування, розрахунок для М/М/1.

 34. Планування модельних експериментів. Основні поняття теорії планування: факторний простір, рівні, центр плану, проміжок варіювання, спостерігаєма, дисперсія відтворюваності. Функція відклику.

 35. Стратегічне і тактичне планування експериментів. Засоби побудови стратегічного планування.

 36. Повний факторний експеримент. Рандомізовані плани.

 37. Факторні експерименти: дробовий, зі зміною факторів по одному, випадковий. Функція відгуку та адекватність планів.

 38. Латинський план, його характеристична властивість. Сільскогосподарский експерімент.

 39. Задачі прийняття рішень, багатокритеріальна оптимізація. Метод вагових коефіцієнтів (лінійної згортки.

 40. Багатокритеріальна оптимізація. Аналіз Парето.

 41. Задачі прийняття рішень з суб’єктивними моделями. Метод аналізу ієрархії: структуризація та організація експертного оцінювання.

 42. Метод аналізу ієрархії: обробка парних порівнянь та синтез узагальненого критерію.

Література

1. Томашевський В.М. Моделювання систем. -К.: Видавнича група BHV. -2005. -352 с.

2. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: учебный курс. -СПб: Питер. -2000. -430 с.

3. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. –М.: Лаборатория Базовых Знаний. -2001. -616 с.

4. Зеленский К.Х., Кіт Г.В., Чумаченко О.І. Комп’ютерне моделювання систем. -К: Університет “Україна”, -2014. -315 с.

5. Стеценко І.В. Моделювання систем: навч. посіб. –Черкаси: ЧДТУ, 2010. –399с.

6. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. -М.: Логос. -2002. -392 с.

 

 

 

“МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ” питання до іспиту для 3 курсу

“МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ”

(питання до іспиту для 3 курсу)

1. Загальне поняття математичної моделі. Системи і моделі.

2. Компонентне моделювання. Концепція «віртуального стенду». Слідкуючий диференціатор. Реалізація точного диференціатора зліва.

3. Типи моделей. Схема моделювання нелінійних динамічних систем.

4. Неперервні системи керування. Принцип суперпозиції, лінійна ланка. Моделі у просторі сигналів. Диференційне рівняння лінійної ланки. Перетворення Лапласу та передаточні функції.

5. Реакції лінійної системи на еталоні сигнали: імпульсні, перехідні характеристики та передаточні функції, частотні характеристики.

6. ВІВО-стійкість, кореневі критерії стійкості.

7. Критерій Михайлова, ознака чергування коренів.

8. Алгебра передаточних функцій: з’єднання та перетворення. Принцип однонаправленністі.

9. Структурні схеми, сигнальні графи. Визначник графу, формула Мейсона.

10. Фізична реалізуємість передатних функцій. Схеми з підсилювачами та інтеграторами. Фізична реалізуємість та причинність.

11. Задача реалізації для передатних функцій. Канонічна форма спостережуємості.

12. Задача реалізації для передатних функцій. Канонічна форма керованості.

13. Модель системи керування у просторі станів. Реалізація у просторі станів. Канонічні нормальні форми у просторі станів.

14. Загальна схема зв’язків між моделями лінійних систем.

15. Керованість лінійних систем, ранговий критерій керованості.

16. Спостережуваність лінійних систем, ранговий критерій спостережуваності.

17. Мережі Петрі. Неформальне визначення.

18. Мережі Петрі. Формальне визначення. Граф розміток мережі.

19. Мережі Петрі, процедура сінхронізації. Можливі та сумісно можливі події. Стійкість МП.

20. Експеримент з натурной, аналітичной та імітаційной моделлю. Статистичний експерімент (метод Монте-Карло). Приклад (площа кола).

21. Методи генерації випадкових чисел. Вимоги до генераторів.

22. Генерація випадкових чисел з визначеним розподілом. Метод нелінійного перетворення.

23. Квазінеперервність та псевдовипадковість для випадкових чисел.

24. Основні схеми моделювання випадкових подій та величин.

25. Системи масового обслуговування, загальна структура, моделі, потоки вхідних подій.

26. Найпростіший вхідний потік та його моделювання.

27. Вхідний потік Ерланга та його моделювання.

28. Система масового обслуговування М/М/1 та ії властивості.

29. Система масового обслуговування М/М/1, рівняння Колмогорова-Чепмена, стаціонарні ймовірності..

30. Система масового обслуговування М/М/1, динамічна рівновага та стаціонарні ймовірності.

31. Критерії якості обслуговування, розрахунок для М/М/1.

32. Планування модельних експериментів. Основні поняття теорії планування: факторний простір, рівні, центр плана, проміжок варіювання, спостерігаєма, дисперсія відтворюваності. Функція відклику.

33. Стратегічне і тактичне планування експеріментів. Засоби побудови стратегічного планування.

34. Повний факторний експеримент. Рандомізовані плани.

35. Факторні експеріменти: дробовий, зі зміною факторів по одному, випадковий. Функція відгуку та адекватність планів.

36. Латинський план, його характеристична властивість. Сільскогосподарский експерімент.

37. Рефлексія. Моделювання морального вибору. Булева модель рефлексії І рангу.

38. Булева модель рефлексії ІІ рангу. Інтенціональний вибір.

39. Неперервна (ймовірнісна) модель рефлексивного вибору. Інтенціональний вибір.

40. Тестування неперервної моделі. Моделі поляризації оцінок відносно 1/3 та золотого перерізу.

Література

1. Томашевський В.М. Моделювання систем. -К.: Видавнича група BHV. -2005. -352 с.

2. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: учебный курс. -СПб: Питер. -2000. -430 с.

3. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. –М.: Лаборатория Базовых Знаний. -2001. -616 с.