×
Вхід:

Математичні науки

ЗМІСТ

 

  1. ПОДОРОЖ  У  КОСМОСІ. К. С. Антошин
  2. ЗАДАЧА  ПРО  ЛОПАЮЧІ  КОЛА.  І. Ю. Бараненко
  3. ВІДНОВЛЕННЯ ТРИКУТНИКІВ.    М. К. Давиденко
  4. ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТІВ НА ВИЩУ АКТИВНІСТЬ ПІВКУЛЬ У ДІТЕЙ.  А. О. Зінченко
  5. МАТЕМАТИКА  У  ВЕЛИКОМУ  ТЕНІСІД. В. Роговий
  6. ЗНАХОДЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ РОЗВ'ЯЗКІВ ЛІНІЙНОГО РІВНЯННЯ З ПАРАМЕТРАМИ ЛІНІЙНОГО РІВНЯННЯ З ПАРАМЕТРАМИ ВИДУ  |ax+b|+|ax-b|=f(x).  Я. О. Сорока
  7. ЗАСТОСУВАННЯ  МАТЕМАТИЧНИХ  МЕТОДІВ  У  СПОРТІ. М. С. Удалова
  8. ЗАДАЧА  ОПТИМАЛЬНОГО  РОЗКРОЮ  ДЛЯ  БАГАТОКУТНИКІВ ПЕВНОЇ  ФОРМИ  ТА  РОЗМІРІВ В. О. Яковенко