×
Вхід:

Фізика та астрономія

ЗМІСТ

АНАЛІЗ ЗАСВІТЛЕНОСТІ НІЧНОГО НЕБАА. І. Азамат

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МІКРОКОНВЕКТИВНИХ ПОТОКІВ У ВОДІ, ВИКЛИКАНИХ ДІЄЮ  МІЛІМЕТРОВИХ ХВИЛЬО.В. Арзамасцев. 

ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРІВ У ОФТАЛЬМОЛОГІЇ.  А.М. Бившева. 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 10 НАЙЯСКРАВІШИХ ЗІРОК ЗОРЯНОГО НЕБА.  А.С. Білоярцев.

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПРОМІЖОГО КОВША ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ.  П.С. Бондарь. 

ВІРТУАЛЬНА ОБСЕРВАТОРІЯ «СИМУЛЯТОР ПАРАЛЕЛЬНИХ СВІТІВ». О.О. Дунець.

ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРІВ У КАРДІОЛОГІЇ.  Д.О. Іщук.

МОДЕРНІЗАЦІЯ НАДМАГНІТІВ СИНХРОТРОНА ВЕЛИКОГО АДРОННОГО КОЛАЙДЕРА. В.О. Корень. 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ТИПІВ НАНОПОРОШКІВ НА РОЗВИТОК РОСЛИН. К.І. Корякіна. 

БАГАТОМОДУЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ГІДРОПРИВОД ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРИЙМАЧА ГЕЛІОСТАНЦІЇ. В.Є. Кривошеєв. 

ЕКОНОМІЯ БЕНЗИНУА.В. Манохін. 

АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЦЕФЕЇД У НАШІЙ ГАЛАКТИЦІН.О. Маслова. 

ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРІЇ РОЗСІЮВАЧА СВІТЛА ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО СВІТЛОПРОПУСКАННЯ. Н.Г.Мелікідзе.

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ПАВУТИНИВ.О. Мудрий.  

НАСАДКА НА ТРУБУ У ЛИВНЕВОМУ КОЛОДЯЗІ. Д.М. Обозний. 

МОЖЛИВІСТЬ УЗАГАЛЬНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ НА НАДСВІТЛОВІ РУХИ. В.Ю. Огородніков.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТИХ ПОЛІВО.О. Половина. 

ФІЗИКА КУЛЬОВОЇ БЛИСКАВКИП.В. Середюк. 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПРИСКОРЮВАЧ МАС. А.М. Смирнов. 

ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІЛЯРНИХ ХВИЛЬ В СТРУМЕНІ РІДИНИ. О.В. Субцельний. 

ЗОРЯНЕ НЕБОА.В. Харченко. 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ ПОЛОЖЕННЯ ЗІР В НАСЛІДОК ВЛАСНОГО РУХУК.В. Худенко. 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ЗЛИТКІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЄФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА .  С.В.Цапков

ВПЛИВ ПРОТОННОЇ СКЛАДОВОЇ СОНЯЧНОГО ВІТРУ НА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ. О.В. Числов.

ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІЛЯРНИХ ХВИЛЬ В СТРУМЕНІ РІДИНИК.С. Щербакова. 

"РОЗУМНА" ДОРОГАР.А. Кривохижа, В.Д. Сахненко