×
Вхід:

Комп’ютерні науки

 

ЗМІСТ

ХІМІЧНИЙ ПОМАГАТОР. А.В. Андросович 

СТВОРЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЮ. А.О. Артюшок 

СТВОРЕННЯ ВЕБ-СЕРВІСУ ДЛЯ ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ФАЙЛІВ ТА ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У ЗОБРАЖЕННЯХ. А.А. Афанасьєва 

ПОШУК  ОБЛАСТІ  НЕЗНАННЯ. В.О. Бадалов 

ОЦІНКА  ПЛОЩ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  КУЛЬТУР  НА  ОСНОВІ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ. А.В. Вікулов 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ―КАБІНЕТ СТОМАТОЛОГА. В.О. Глушенок   

СИСТЕМА  ВОЛОНТЕРСЬКИХ  НАУКОВИХ  ВИМІРЮВАНЬ  ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОСМІЧНИХ ПРОМЕНІВ. Н.Ю. Гордієнко

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА НЕРУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ. С.О. Єршов

СТВОРЕННЯ  ВЛАСНОГО ШИФРУ  НА  ОСНОВІ  МЕРКЛЯ  ХЕЛМАНА  ТА СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО ПРОТОКОЛУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ. М.С. Єфіменко

РОЗРОБКА  МОБІЛЬНОЇ  ЗАХИЩЕНОЇ  СИСТЕМИ  ЗВ'ЯЗКУ  НА  ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ. М.В. Кійко

ПРОГРАМНИЙ  ЗАСІБ  АУДИТУ  ДОСТУПУ  КОРИСТУВАЧА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРА З КОМБІНОВАНИМ КЛЮЧЕМ. І.П. Козка 

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ  КОМПЛЕКС  ДЛЯ  РОЗРОБКИ  ТА ПОБУДОВИ СКЛАДНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ТА ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ НА  ОСНОВІ  ЗАСТОСУВАННЯ  МІКРОКОНТРОЛЕРІВ  СІМЕЙСТВА ATMEGAР.В. Криворучко 

ДОСЛІДЖЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ПАРАЛЕЛЬНИХ  ОБЧИСЛЕНЬ  НА  БАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ. А.В. Луньов  

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ. А.О. Онуфрієва   

РОЗРОБКА CMS (СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВМІСТОМ). В.П. Рибчук   

ПРОГРАМА  «NILRIMA»  КЕРУВАННЯ  ТЕЛЕФОНОМ  ЗА  ДОПОМОГОЮ ЖЕСТІВ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ. Ю.В. Рівний   

WEB-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ. О.В. Смолкін   

WEB-САЙТ «УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА». О.Р. Степанюк   

ОЦІНКА РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕНЬ НА ОСНОВІ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ. Б.В. Супрун   

ОХОЛОДЖЕННЯ ПРОЦЕСОРА КОМП’ЮТЕРА ЗА ДОПОМОГОЮ РІДКОГО АЗОТУ. А.М. Тітов    

СИСТЕМА ПЕРЕВIРКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ. Г.В. Тітов  

ЕЛЕКТРОННИЙ  РОБОЧИЙ  ЗОШИТ  З  ІНФОРМАТИКИ  ДЛЯ  УЧНІВ 2 КЛАСУ. М.В. Федик  

VOTE  SERVICE  –  БЕЗДРОТОВА  СИСТЕМА  ІНТЕРАКТИВНОГО ОПИТУВАННЯ. Р.І. Циганков   

ІННОВАЦIЙНИЙ ПТК ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З SAMSUNG GEAR  S I  ДОДАТОК INTEL®ATOM. ПРИСТРІЙ MYHELPER. Б.В. Чубин   ГРА – 3D ЛАБІРИНТ. Б.В. Шевцов 

ПРОГРАМНИЙ  КОМПЛЕКС  «KONSPEKT»  ДЛЯ  КЕРУВАНЯ КОНСПЕКТАМИ. П.П. Шевченко   

ПРОГРАМА-ТЕСТ «ЮНИЙ  РАДІОКОНСТРУКТОР». Ю.Ю. Бортник, Н.М. Гамонін, Д.Т. Коменда   

РОЗРОБКА ДИСТРИБУТИВУ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ЯДРІ ЛІНУКС, ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ПРОЕКТУВАННЯ DRAFT OS. Д.А. Горбань, А.П. Піляк, Є.А. Луньков   

МІЖНАРОДНИЙ  ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС.  МІЖНАРОДНА  СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА  GO  З    ГОЛОСОВИМ  КЕРУВАННЯМ  ДЛЯ  СЛІПИХ  І  ЛЮДЕЙ  З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. К.Ю. Коляновський, Е.Е. Еюбов   

ПРОЕКТ  A.I.R.  –  ARTIFICIAL  INTELLIGENCE  ROBOT  (ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ –  РОБОТ). О.С. Машковцев, А.О. Галайковський   

ОФІЦІЙНИЙ  WEB-САЙТ  ЦЕНТРУ  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ  ТВОРЧОСТІ  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ  УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ. П.М. Мельничук, М.О. Зайчук   

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ  КОМПЛЕКС ТОРГІВЕЛЬНОЇ  ЗАЛИ  ДЛЯ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПОТРЕБ  ЛЮДЕЙ  З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. К.О. Харламова, І.О. Фефелов